Tематичні напрями роботи конференції

 

 

Інформаційні системи і технології

 

 • Методи та засоби обробки інформації
 • Прикладні інформаційні технології та системи
 • Геоінформаційні технології та системи
 • Веб-технології
 • Високопродуктивні обчислювальні системи
 • Мікропроцесорні інформаційні системи
 • Комп'ютерне моделювання
 • Моніторинг та діагностика параметрів середовищ та матеріалів
 

Мікро- та наноелектроніка

 

 • Матеріали електронної техніки
 • Напівпровідникова електроніка та оптоелектроніка
 • Наноплазмоніка
 • Електронні прилади та системи
 • Моделювання явищ, процесів і систем в електроніці
 
 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська та російська.

 

До початку роботи конференції буде видано "Збірник матеріалів доповідей  VIII-ої Українсько-польської  науково-практичної конференції "Електроніка та інформаційні технології".

 

Робота конференції завершиться підведенням підсумків і рекомендацією матеріалів доповідей до друку в фахових виданнях:

 

 • Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка „Електроніка та інформаційні технології”;
 • Acta Agrophysica (Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences)
 •  Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

 

 

 Під час конференції буде проведено круглі столи й робочі семінари із представниками зацікавлених організацій, установ, підприємств і компаній щодо практичного використання наукових розробок і підготовки фахівців в галузі електроніки та інформаційних технологій.