Організатори конференції:

Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)

Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України (Україна)

Західний науковий центр НАН України і МОН України (Україна)

Польська Академія Наук, Науковий центр у Києві (Польща)

Люблінська Політехніка (Польща)

Лодзька Політехніка (Польща)

Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського, Польська Академія Наук (Польща)

 

Організаційний комітет конференції:    

 

 1. Болеста І.М. – професор, завідувач кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка (співголова);
 2. Собчук Г. – професор, директор Наукового центру Польської Академії Наук у м. Києві (співголова);
 3. Муравський Л.І. – професор, завідувач відділу оптико-цифрових систем діагностики ФМІ імені Г.В. Карпенка НАНУ (заступник голови);
 4. Карбовник І.Д. – доцент кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка (секретар);
 5. Гаськевич Г.І. – провідний інженер ФМІ імені Г.В. Карпенка НАНУ;
 6. Готра О.З. – професор, керівник відділу телеінформатики і медичної діагностики Люблінської політехніки;
 7. Дзендзелюк О.С. – завідувач лабораторії ЛНУ імені Івана Франка;
 8. Катеринчук І.М. – доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 9. Кісала П. – доктор наук, завідувач відділу Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки;
 10. Кушнір О.О. - асистент кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 11. Лавіцкі Т. – доцент Інституту електроніки і інформаційних технологій Люблінської Політехніки;
 12. Лучечко А.П. – доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка;
 13. Лис Р.М. – асистент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка;
 14. Маєвскі Я. – доцент кафедри автоматики і метрології Люблінської Політехніки;
 15. Настишин С.Ю. – аспірант кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 16. Рикалюк Р.Є. – доцент, директор центру інформаційних технологій і дистанційного навчання ЛНУ імені Івана Франка;
 17. Ровецький І.М. – асистент кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 18. Роговскі Я. – доктор наук, завідувач відділу Інституту інформатики Лодзької Політехніки;
 19. Слободзян Д.П. – асистент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка;
 20. Шмигельський Я.А. – ст. наук. співробітник ЛНУ імені Івана Франка;
 21. Шувар Р.Я. – доцент, в.о. завідувача кафедри системного проектування ЛНУ імені Івана Франка; 

 

 

 

Програмний комітет конференції: 

 

 1. Назарчук З.Т. – професор, голова Західного наукового центру НАН України і МОН України, директор ФМІ імені Г.В. Карпенка НАНУ (співголова);
 2. Хорабік Ю. – професор Інституту агрофізики ім. Богдана Добжанського, м. Люблін, (співголова);
 3. Кухарський В.М. – доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації ЛНУ імені Івана Франка (заступник голови);
 4. Вельгош С.Р. – доцент кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка (секретар);
 5. Білинський Й.Й. – професор, завідувач кафедри електроніки Вінницького національного технічного університету;
 6. Бичковска-Ліпіньска Л. – професор Інституту інформатики Лодзької Політехніки;
 7. Воробель Р.А. – професор, завідувач відділу інтелектуальних технологій і систем діагностики ФМІ імені Г.В. Карпенка НАН України;
 8. Вуйцік В. – професор, директор Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки;
 9. Дияк І.І. – доцент, декан факультету прикладної математики та інформатики ЛНУ імені Івана Франка;
 10. Закшевска Д. – доктор наук, заступник директора Інституту інформатики Лодзької Політехніки з питань науки;
 11. Коваленко О.В. – професор, завідувач кафедри радіоелектроніки ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ;
 12. Кугейко М.М. – професор, завідувач кафедри квантової радіофізики і оптоелектроніки Білоруського державного університету;
 13. Кушнір О.С. – професор, в. о. завідувача кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 14. Медиковський М.О. – професор, директор інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка";
 15. Павлик Б.В. – професор, завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка;
 16. Писаренко Л.Д. – професор, завідувач кафедри електронних приладів та пристроїв НТУ України "Київський політехнічний інститут";
 17. Половинко І.І. – професор, декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 18. Русин Б.П. – професор, завідувач відділу методів та систем дистанційного зондування Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАНУ;
 19. Славіньскі Ц. – професор, директор Інституту агрофізики ім. Богдана Добжанського, м. Люблін;
 20. Стахів П.Г. – професор, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки НУ "Львівська політехніка";
 21. Степашко В.С. – професор, завідувач відділу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України;
 22. Теслюк В.М. – професор кафедри САПР НУ "Львівська політехніка";
 23. Цмоць І.Г. – професор, в. о. завідувача кафедри АСУ НУ "Львівська політехніка";
 24. Шпотюк О.Й. – професор, заступник генерального директора НВП "Карат", м. Львів.
 25. Щепаняк П. – професор, директор Інституту інформатики Лодзької Політехніки;