27 – 30 серпня 2016 року на базі спортивно-оздоровчого табору «Карпати» Львівського національного університету імені Івана Франка (смт. Чинадієво Закарпатської обл.) відбулася VIII Українсько-польська науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2016).

 

Організаторами конференції виступили:

 • Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)

 • Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України (Україна)

 • Західний науковий центр НАН України і МОН України (Україна)

 • Польська Академія Наук, Науковий центр у Києві (Польща)

 • Люблінська Політехніка (Польща)

 • Лодзька Політехніка (Польща)

 • Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського, Польська Академія Наук (Польща)

 

Тематика конференції охоплювала два основні напрямки:

 

Інформаційні системи і технології

 • Методи та засоби обробки інформації

 • Прикладні інформаційні технології та системи

 • Геоінформаційні технології та системи

 • Веб-технології

 • Високопродуктивні обчислювальні системи

 • Мікропроцесорні інформаційні системи

 • Комп'ютерне моделювання

 • Моніторинг та діагностика параметрів середовищ та матеріалів

 

Мікро- та наноелектроніка

 • Матеріали електронної техніки

 • Напівпровідникова електроніка та оптоелектроніка

 • Наноплазмоніка

 • Електронні прилади та системи

 • Моделювання явищ, процесів і систем в електроніці

 

У перший робочий день конференції 28 серпня відбулися два секційних засідання „Інформаційні системи і технології” „Мікро- та наноелектроніка”. У другий робочий день, 29 серпня, були представлені стендові доповіді та проведена екскурсія у м.Косино та м.Мукачеве.

 

У роботі конференції взяли участь представники навчальних і наукових закладів з різних регіонів України та закордону, зокрема:

 

Республіка Польща

 • Інститут інформатика Лодзької політехніки (м. Лодзь)

Чеська Республіка

 • Інститут фізики (м. Прага)

Республіка Беларусь

 • Брестський державний технічний університет (м. Брест)

Російська Федерація

 • Російська академія народного господарства і державної служби при президентові Російської Федерації (м. Москва)

Республіка Казахстан

 • Національний центр космічних досліджень та технологій (м. Алмати)

Україна

м. Львів

 • ЛНУ ім. І.Франка, факультет електроніки

 • ЛНУ ім. І.Франка, фізичний факультет

 • ЛНУ ім. І.Франка, геологічний факультет

 • ЛНУ ім. І.Франка, економічний факультет

 • НУ "Львівська політехніка"

 • ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України

 • Львівський центр ІКД НАНУ та ДКАУ

 • Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

м. Київ

 • НТТУ КПІ

 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Луцьк

 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

м. Харків

 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ХАІ

 • Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

 • Українська інженерно-педагогічна академія

м. Ужгород

 • Ужгородський національний університет

м. Мукачеве

 • Мукачівський державний університет

м. Суми

 • Сумський державний університет

м. Чернівці

 • Інститут проблем матеріалознавства, Чернівецьке відділення

 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Житомир

 • Житомирський державний університет ім. Івана Франка

м. Одеса

 • Одеський Національний Університет імені І. І. Мечнікова

м. Вінниця

 • Донецький національний Університет

м. Запоріжжя

 • Запорізький національний технічний університет

м.Сєвєродонецьк Луганської області

 • Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

м. Конотоп, Сумської області

 • Конотопський інститут Сумського державного університету

За результатами роботи конференції видано збірник матеріалів, у якому представлено порядку 100 тез доповідей.