Організатори конференції:

Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)

Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України (Україна)

Західний науковий центр НАН України і МОН України (Україна)

Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України (Україна)

Польська Академія Наук, Науковий центр у Києві (Польща)

Люблінська Політехніка (Польща)

Інститут інформатики, Лодзька Політехніка (Польща)

Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського, Польська Академія Наук (Польща)

 

Організаційний комітет конференції:    

 

 1. Болеста І.М. – професор, завідувач кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка (співголова);
 2. Собчук Г. – професор, директор Наукового центру Польської Академії Наук у м. Києві (співголова);
 3. Муравський Л.І. – професор, завідувач відділу оптико-цифрових систем діагностики ФМІ імені Г.В. Карпенка НАНУ (заступник голови);
 4. Карбовник І.Д. – доцент кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка (секретар);
 5. Гаськевич Г.І. – пров. інженер відділу оптико-цифрових систем діагностики ФМІ імені Г.В. Карпенка НАНУ;
 6. Готра О. – професор, керівник відділу телеінформатики і медичної діагностики Люблінської політехніки;
 7. Дзендзелюк О.С. – завідувач лабораторії ЛНУ імені Івана Франка;
 8. Катеринчук І.М. – доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 9. Кісала П. – доктор наук, завідувач відділу Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки;
 10. Кушнір О.О. - асистент кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 11. Лавіцкі Т. – доцент Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки;
 12. Лучечко А.П. – доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка;
 13. Настишин С.Ю. – аспірант кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 14. Рикалюк Р.Є. – доцент, директор центру інформаційних технологій і дистанційного навчання ЛНУ імені Івана Франка; ;
 15. Ровецький І.М. – асистент кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 16. Роговскі Я. – доктор наук, завідувач відділу Інституту інформатики Лодзької Політехніки;
 17. Шмигельський Я.А. – старший науковий співробітник ЛНУ імені Івана Франка;
 18. Шувар Р.Я. – доцент, в.о. завідувача кафедри системного проектування ЛНУ імені Івана Франка; 

 

 

Програмний комітет конференції: 

 

 1. Назарчук З.Т. – професор, голова Західного наукового центру НАН України і МОН України, директор ФМІ імені Г.В. Карпенка НАНУ (співголова);
 2. Хорабік Ю. – професор Інституту агрофізики ім. Богдана Добжанського, м. Люблін, (співголова);
 3. Кухарський В.М. –доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації ЛНУ імені Івана Франка (заступник голови);
 4. Вельгош С.Р. – доцент кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка (секретар);
 5. Андрійчук М.І. – доктор технічних наук, завідувач відділу числових методів математичної фізики ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ;
 6. Білинський Й.Й. – професор, завідувач кафедри електроніки Вінницького НТУ;
 7. Бичковска-Ліпіньска Л. – професор Інституту інформатики Лодзької Політехніки;
 8. Воробель Р.А. – професор, завідувач відділу інтелектуальних технологій і систем діагностики ФМІ імені Г.В. Карпенка НАН України;
 9. Вуйцік В. – професор, директор Інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки;
 10. Дияк І.І. – доцент, декан факультету прикладної математики та інформатики ЛНУ імені Івана Франка;
 11. Закшевска Д. – доктор наук, заступник директора Інституту інформатики Лодзької Політехніки з питань науки;
 12. Коваленко О.В. – професор, завідувач кафедри радіоелектроніки ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро;
 13. Кушнір О.С. – професор, завідувач кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 14. Медиковський М.О. – професор, директор інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ "Львівська політехніка";
 15. Мельник М.О. – кадидат технічних наук, завідувач відділу Львівського  центру  Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України;
 16. Павлик Б.В. – професор, завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка;
 17. Писаренко Л.Д. – професор, завідувач кафедри електронних приладів та систем НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
 18. Половинко І.І. – професор, декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;
 19. Русин Б.П. – професор, завідувач відділу методів та систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАНУ;
 20. Славіньскі Ц. – професор, директор Інституту агрофізики ім. Богдана Добжанського, м. Люблін;
 21. Стахів П.Г. – професор, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки НУ "Львівська політехніка";
 22. Степашко В.С. – професор, завідувач відділу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України;
 23. Теслюк В.М. – професор кафедри систем автоматизованого проектування НУ "Львівська політехніка";
 24. Цмоць І.Г. – професор, завідувач кафедри автоматизованих систем управління НУ "Львівська політехніка";
 25. Шпотюк О.Й.– професор Інституту фізичної оптики ім. О.Г. Влоха МОН України, м. Львів.
 26. Щепаняк П. – професор, директор Інституту інформатики Лодзької Політехніки;