Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки, фізичний факультет
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ЕВРИКА-2012

19-22 квітня 2012 р., Львів, Україна.
English    Факультет електроніки     Фізичний факультет

Головна
Напрямки роботи
Вимоги до оформлення тез
Організаційні питання
Контакти
Реєстраційна форма
Важливі дати
 
Перше інформаційне повідомлення (DOC)
 
Факультет електроніки на карті
 
Місця проживання
 
Терміни прийому тез продовжено
 

Конференція має на меті обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у галузі теоретичної, експериментальної фізики, радіофізики, електроніки та інформаційних технологій.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та інших держав.

Подані учасниками матеpiали повиннi мiстити оригінальні результати, що відповідають напpямкам роботи конференції.

Oфiцiйнi мови конфеpенцiї – українська, англійська та російська.

Тези доповідей будуть надруковані до початку роботи конференції.

Учасники конференції запрошуються до подання статей (за матеріалами своїх доповідей), котрі будуть рекомендовані до публікації у таких журналах:


Кількість статей, поданих кожним учасником, не повинна перевищувати кількості його доповідей.

Організаційний комітет конференції

Половинко І. І. – декан факультету електроніки (голова).
Бойко Я. В. – заступник декана факультету електроніки (заступник голови).
Королишин А. В. – заступник декана фізичного факультету (заступник голови).
Дзендзелюк О. С. – заступник декана факультету електроніки (заступник голови).
Лучечко А. П. – доцент кафедри електроніки (секретар).
Карбовник І. Д. – доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій..
Катеринчук І. М. – доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій.
Столярчук О. В. – завідувач лабораторії комп’ютерних інформаційних технологій факультету електроніки.
Лис Р. Я. – асистент кафедри електроніки.
Парандій П. П. – завідувач лабораторії кафедри радіоелектронного матеріалознавства.
Данилюк Г. Д. – інженер кафедри фізики напівпровідників.
Кушлик М. Я. – аспірант 1 року навчання кафедри електроніки.
Шпотюк Я. О.– аспірант 1 року навчання кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій.
Стецик Н. В. ¬– аспірантка 1 року навчання кафедри фізичної та біомедичної електроніки.
Колтун Н. С. ¬– аспірант 1 року навчання кафедри фізичної та біомедичної електроніки.
Сулимко Р. Т. – аспірантка 1 року навчання кафедри фізики напівпровідників.
Бігдай В. Г. – аспірант 2 року навчання кафедри фізичної та біомедичної електроніки.
Довга Є. І. – аспірантка 2 року навчання кафедри фізичної та біомедичної електроніки.
Ровецький І. М. – аспірант 2 року навчання кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.
Павлик Р. М. – аспірант 3 року навчання кафедри радіоелектронного матеріалознавства.
Грипа А. С. – аспірант 3 року навчання кафедри електроніки.
Шийка Ю. Я. – аспірант 3 року навчання кафедри фізики напівпровідників.
Кушнір О. М. – аспірант 3 року навчання кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.
Іваненко М. І. – студент 4 курсу факультету електроніки.
Кость Я. І. – студент 5 курсу факультету електроніки.

Програмний комітет конференції

Пашковський М. В.– професор кафедри фізики напівпровідників (голова).
Свелеба С. А. – головний науковий співробітник кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій.(заступник голови).
Вельгош С. Р. – доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.(секретар).
Якібчук П. М. – декан фізичного факультету.
Болеста І. М. – завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.
Волошиновський А.С. – завідувач кафедри експериментальної фізики.
Ваврух М. В. – завідувач кафедри астрофізики.
Мудрий С. І. – професор кафедри фізики металів.
Павлик Б. В. – професор, завідувач кафедри електроніки.
Попель О. М – доцент кафедри фізики твердого тіла.
Ткачук В. М. – професор кафедри теоретичної фізики.
Шопа Я. І. – завідувач кафедри загальної фізики.


© 2012 Факультет електроніки
Розробка і підтримка: Лабораторія комп'ютерних інформаційних технологій