Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Наукова робота кафедри фізичної та біомедичної електроніки

 

На кафедрі є дві науково-дослідні лабораторії: “Фізична електроніка” (2 штатних працівники) та “Лабораторія оптико-електронних приладів” (5 штатних працівників), де в основному зосереджена наукова діяльність викладачів, науковців та студентів старших курсів.

Науково-дослідна тематика на кафедрі ведеться у таких напрямках

  1. Вивчення фізичних процесів на поверхні твердих тіл та в тонких плівках (наукові керівники професор З.В.Стасюк, професор Л.І.Іванків).
  2. Дослідження власних центрів люмінесценції в самоактивованих оксидних люмінесцентних матеріалах (науковий керівник – професор О.М. Бордун).
  3. Дослідження оптичних властивостей мікробіологічних об'єктів та створення на їх основі нових засобів контролю життєдіяльності живих організмів (науковий керівник – пр. наук. сп. О.І.Білий).

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі

  • CБ-124П “Створення інтелектуальних оптоелектронних біосенсорних систем контролю мікотоксинів у харчових продуктах”
  • СБ-125Ф “Квантові і класичні розмірні ефекти в явищах перенесення заряду в нанорозмірних одно- та двошарових системах”

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників кафедри здійснювалося шляхом навчання в аспірантурі та стажування в провідних навчальних закладах України та за кордоном. На кафедрі функціонує аспірантура. У даний час у ній навчаються 3 аспіранти.

На кафедрі працюють науковий (керівник – Стасюк З.В.) та методичний (керівник – Пастирський Я.А.) семінари.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲