Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Бордун Олег Михайлович
Посада: 
професор
Факультет: 
електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра(підрозділ):
фізичної та біомедичної електроніки
Вчена ступінь: 
доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: 
професор
Робочий телефон: 
239-47-14

Перелік курсів:

Фізичні основи електроніки,

Фізичні процеси в біологічних об'єктах,

Основи біомедичної електроніки,

Біофізика,

Фізичні основи медичної діагностики.

Вибрані наукові публікації:

1. Лискович О.Б., Бордун О.М. Фононне поглинання в тонких плівках Bi4Ge3O12 Укр.фіз.журн.–1991.– T.36,№9.-c.1332–1335.

2. Лискович О.Б., Новосад С.С., Бордун О.М. Термостимульована люмінесценція тонких плівок Bi4Ge3O12 // Укр. фіз. журн.–1993.–Т.38,№3.–с.363–366.

3. Бордун О.М., Бордун И.М., Новосад С.С. Центры люминесцен-ции в Y2O3 // Журн. прикл. спектроскопии –1995.T62,№6.–c.91–95.

4. Бордун О.М., Новосад С.С. Дисперсия показателя преломления тонких пленок Bi4Ge3O12 // Оптика и спектроск. 1995.– T78.№6.–c.962–963.

5. Бордун О.М., Бордун И.М. Дисперсия света и краевое поглощение тонких пленок Sc2O3 // Журн. прикл. спектроскопии – 1996.T63,№4.–c.689–693.

6. Бордун О.М. Центры люминесцен-ции в тонких пленках Bi2WO6 и Bi2W2O9 // Неорган.материалы.-1998.–Т.34,№12.–с.1–3.

7. Padlyak B.V., Buchynskiі P.P., Bordun O.M. Intrinsic Luminescence of the Undoped Glasses of (CaO-Ga2O5-GeO2) System // Acta Physica Polonica A. –1999.–V95. №6.–P.921–929.

8. Bordun O.M. Thermally Stimulated Depolarization in Bi4Ge3O12 Single Crystals and Thin Films // Phys.Stat.Sol.A.–1999.–V.176.–P.1089–1091.

9. Bordun O.M., Stetskiv A.T. Luminescent Properties of Thin Bi2WO6 Films // Functional Materials.–2000.–v.7, №2.–P.347–349.

10. Бордун О.М. Центри люмінесцен-ції в ортогерманаті вісмуту // УФЖ.–2001.–Т.46, №11.–с.1139–1143.

11. Бордун О.М., Стецьків О.Т., Яремчук Т.М. Центри люмінесценції в тонких вісмутовмісних вольфраматних плівках // Укр.. фіз. журнал. – 2004.– Т.49, №10.– С.992–995.

12. Бордун О.М., Новосад І.С. Електретні стани в кристалах PbJ2 // Фізика і хімія твердого тіла .–2005.–Т.6, №2.–С.224–229.

13. Bordun O.M., Kukharskyy I.Yo., Antonyuk V.G., Dmytruk V. Luminescence of thin films of bismuth and lead complex oxide compounds // Radiation Measurements, Volume 42, Issues 4-5, April-May 2007, Pages 569–571.

14. Бордун О.М., Дробчак О.З. Термостимулированная люминесценция солей мочи // Журн. прикл. спектр.– 2007.– Т.74, №4.– С.545–548.

15. Бордун О.М., Дмитрук В.В. Центры люминесценции в висмутосодежащих оксивольфраматных кераміках // Журн. прикл. спектр.– 2007.– Т.74, №5.– С.613-616.

16. Бордун О.М., Дмитрук В.В. Фотолюмінесценція Ві3+ в тонких плівках Y3Al5O12:Bi // Фіз. і хімія твер. тіла. –2008.– Т.9, №1.– С.101–105.

17. Bordun O., Drobchak O. Photoluminescence of urine salt // Proc. SPIE.– 2008.–V.6863.–68630N.

18. Бордун О.М., Кухарский И. И., Гайдай С. И. Термостимулированная люминесценция керамик германата висмута со структурой бенитоита, эвлитина и силленита // Журн. прикл. спектр.– 2008.– Т.75, №3.– С.359–364.

19. Drobchak O., Bordun O. IR analysis of CaOx kidney calculi // Proceedings of the SPIE. –2009.– Vol. 7368. – P.73681Z-73681Z-7.

20. Bordun O.M., Drobchak O.Z. Luminescence centers in dried urine samples containing urate and oxalate salts // Ukr. J. Phys. Opt. – 2009/- V.10, N 3.- P.124-133.

21. Бордун О., Дробчак О., Дудик І. Природа люмінесцентного свічення сухих залишків урини у нормі та за наявності уратних і оксалатних солей // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.– 2009.- Вип.44.- С.284-293.

22. Бордун О.М., Дробчак О.З. Центри люмінесценції в сечовині та сухих залишках урини // Фізика і хімія твердого тіла – 2010.- Т.11, N 1.- С.199-203.

23. Бордун О.М., Лукашук В.В. Люмінесценція керамік вольфраматів вісмуту різної кристалічної структури // Фізика і хімія твердого тіла – 2009.- Т.10, N 4.- С.768-772.

24. Bordun O.M. Thermally stimulated and tunnel luminescence in Y2O3 and SC2O3 ceramics / O.M. Bordun, I.M. Bordun, I.Yo.Kukharskyy // Електроніка та інформаційні технології – Львів, 2011. – Вип.1. - с.18-29

25. Бордун О.М. Дисперсия показателя преломления тонких пленок ZnGa2O4/ О.М. Бордун, И.И. Кухарский, В.Г. Бигдай //Журн. прикл. спектр.- 2011.- Т.78, №6.- С.977-980.

26. Бордун О.М. Катодолюминесценция пленок оксида иттрия и силикатов иттрия и цинка / О.М.Бордун, Е.В.Довга, И.И. Кухарский //Журн. прикл. спектр.- 2011. - Т.78, №4. - С.644-648.

27. Бордун О.М., Дробчак О.З. ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей // Фізика і хімія твердого тіла – 2011.- Т.12, N 1.- С.164-167.

28. Бордун О.М., Бордун И.О., Кухарский И.Й. Дисперсия и краевое поглощение тонких пленок Y2O3 при различных способах их получения // Журн. прикл. спектр.- 2012.- Т.79, №6.- С.978-983.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲