Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Стасюк Зиновій Васильович
Посада: 
зав. кафедрою
Факультет: 
електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра(підрозділ):
кафедра фізичної та біомедичної електроніки
Вчена ступінь: 
доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: 
професор
Робочий телефон: 
239-47-84

Перелік курсів:

Загальна  фізика.  Механіка.  Молекулярна  фізика  і  термодинаміка", "Вакуумна  і  плазмова  електроніка",  "Технологічні  основи  електроніки"  для  напряму  підготовки  6.050801  Мікро  та  наноелектроніка "Механіка"  для  напряму  підготовки    6.040204  Прикладна  фізика 

Email: 

stasyuk@electronics.wups.lviv.ua

Додаткові посади, звання, членства: 

Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка з 2008 року

Наукові інтереси:

1. Дослідження фізичних явищ на поверхні твердих тіл з метою створення поверхонь із заданими властивостями.

2. Вивчення явищ перенесення у зразках нанометрової товщини.

Вибрані наукові публікації:

1. Р.І. Бігун., З.В. Стасюк. Перенесення заряду в ультратонких плівках золота. // Металофізика та новітні технології.– 2008.– т.30, №6.– С. 795-800.

2. А.В. Бородчук, А.Я Пастирський, З.В Стасюк. Механіка. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.- 258 с.

2. З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, А.В. Бородчук., М.М. Козак., Б.Р. Пенюх. Лабораторний практикум з фізичної електроніка. Під загальною редакцією проф. Стасюка З.В.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.- 261 с.

3. R.I. Bigun, Yu.A.Kunitsky, Z.V. Stasyuk. A Charge Transport in Ultrathin Electrically Continuous Metal Films // Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2010.– Т.8, №1.– с. 129-142.

4. А.П. Шпак., Р.І. Бігун., З.В. Стасюк., Ю.А. Куницький. Структура та електропровідності ультратонких плівок міді, золота та срібла. Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології.– 2010.– Т. 8, № 2.– С. 1001-1050.

Додаткова інформація:

член вченої ради факультету електроніки

член вченої ради по захисту дисертацій

член експертної ради ДАК України у галузі енергетики та електроніки

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲