Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Наукова робота кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Основні напрямки наукової роботи кафедри такі:

Фізика фероїків і неспівмірних структур

(проф. І.І. Половинко, голов.наук.сп. С.А. Свелеба, проф. О.С. Кушнір, доц. Ю.М. Фургала, доц. І.М. Катеринчук, асист. С. В. Рихлюк, мол.наук.сп. І.В. Карпа, інж. Р.М. Шимків):

 

а) основні наукові проблеми:

 • природа фазових переходів;
 • природа неспівмірної модуляції;
 • кристалооптика неспівмірних структур;
 • динаміка ґратки;
 • радіаційні ефекти в кристалічних фероїках.

б) об’єкти досліджень:

 • кристали груп А2BX4 і ABX3;
 • кристалічні фероїки з органічними катіонами;
 • фотохромні сполуки.

в) експериментальні методики:

 • оптичне двозаломлення і оптична активність;
 • параметрична кристалооптика;
 • електрофізичні методи;
 • електронна та коливна спектроскопія.

Кристалофізика і кристалооптика

(проф. О.С. Кушнір, доц. В.А. Грабовський, доц. Ю.М. Корчак, зав. лаб.О.С. Дзендзелюк):

 

а) наукові проблеми:

 • явища в неоднорідних і модульованих діелектриках;
 • кристалооптика анізотропних напівпровідникових матеріалів;
 • прояви фазових перетворень в електро-, магніто- і п’єзооптиці;
 • доменна структура;
 • явище термохромізму;
 • діелектричні релаксаційні процеси і протонна провідність.

б) об’єкти досліджень:

 • кристали родини ТГС, KDP, германату свинцю, шеєлітів, апатитів;
 • кристали групи b-K2SeO4;
 • напівпровідники родин тіогалатів і вюрцитів;
 • термохромні кристали.

в) методики:

 • феноменологічна електродинаміка і матричні підходи;
 • класична поляриметрія, еліпсометрія і рефрактометрія;
 • універсальний нуль-поляриметр;
 • оптична мікроскопія.

Радіоекологія

(доц. В.А. Грабовський, доц. Ю.М. Фургала, зав. лаб. О.С. Дзендзелюк, доц. І.М. Катеринчук, майстер виробн. навч. Трофімук А. В.,інж. Дуцяк Г.З.):

а) основні наукові проблеми:

 • дослідження міграції радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища;
 • моніторинг радіоактивного забруднення навколишнього середовища;
 • вплив іонізуючого випромінювання на конденсоване середовище;

б) об’єкти досліджень:

 • ґрунти, рослини, гриби;
 • органічні та неорганічні кристали;

в) експериментальні методики:

 • гамма-спектрометрія;
 • дозиметрія та радіометрія іонізуючого іонізуючої радіації.

Науковцями кафедри опубліковано монографії: „Явления пространственной дисперсии в параметрической кристаллооптике” (О. Г. Влох, 1984), „Optyczne wlasnosci faz niewspolmiernych krysztalow typu A2MX4” (I. Polovinko, S. Kaluza, 1998). Грабовський В. А. і Дзендзелюк О. С. є співавторами книги „Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем” (за ред. Й. В. Царика, 2008).

Кафедра робить основний внесок в організацію Міжнародної конференції „Фізичні методи в екології, біології та медицині”, яка, починаючи з 2007 року, щорічно проводиться на початку вересня на базі Чорногірського геостаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка у Карпатському національному природному парку поблизу смт. Ворохта Івано-Франківської обл.

Науково-дослідні теми, що виконуються на кафедрі:

“Багатохвильовий стан модульованої надструктури в діелектричних кристалах” (науковий керівник проф. Половинко І.І.)

 

 

+

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲