Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Навчальна робота кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

На кафедрі працюють навчальні лабораторії

 1. ядерного практикуму і дозиметрії;
 2. загального оптичного практикуму,

 

які забезпечують відповідні загальні лабораторні практикуми. Окрім того, на кафедрі функціонують такі навчально-наукові лабораторії:

 

 1. кристалооптики;
 2. оптоелектроніки;
 3. оптичної обробки інформації і голографії;
 4. інтегральної і волоконної оптики;
 5. оптико-спектральних досліджень;
 6. гамма-спектрометрії;
 7. фізики фероїків;
 8. фазових переходів.

 

Кафедра забезпечує читання таких загальних курсів:

Спеціальність “Прикладна фізика

 

 1. Оптика
 2. Ядерна фізика
 3. Оптична обробка інформації
 4. Радіаційна фізика і екологія
 5. Оптоелектроніка
 6. Оптоелектронна інформатика
 7. Проблеми ядерної енергетики (магістратура)
 8. Сучасні проблеми оптоелектроніки (магістратура)

 

Спеціальність “Фізична і біомедична електроніка

 

 1. Оптика, атомна і ядерна фізика

 

Спеціальність “Інформаційні технології проектування

 

 1. Оптоелектронна інформатика

 

Кафедра забезпечує спеціалізацію "Оптоелектронні і радіоекологічні методи та системи" з такими спеціальними курсами:

 

 1. Кристалофізика
 2. Проектування оптичних систем
 3. Основи волоконних ліній зв’язку
 4. Фізичні основи радіоекології і ядерної енергетики
 5. Нелінійна оптика
 6. Радіонукліди в навколишньому середовищі
 7. Параметрична кристалооптика
 8. Інтегральна оптика
 9. Дозиметрія
 10. Волоконні пристрої та системи
 11. Прикладна спектрометрія іонізуючих випромінювань
 12. Томографія і візуалізація зображень
 13. Методи керування оптичним випромінюванням
 14. Радіаційна безпека
 15. Оптичні дослідження конденсованого стану
 16. Постановка сучасного експерименту
 17. Фізика нелінійних явищ (магістратура)
 18. Оптоелектроніка (магістратура)

 

Інша навчальна робота

 

Кафедра керує проходженням навчальної, виробничої та переддипломної практики студентами II, ІІІ і V курсів для груп, що спеціалізуються на кафедрі. Щороку студенти цих груп виконують на кафедрі близько 12 дипломних (магістерських) робіт і 24 курсові роботи.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲