Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Грабовський Володимир Андрійович
Посада: 
доцент
Факультет: 
електроніки
Кафедра(підрозділ):
кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій
Вчена ступінь: 
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: 
доцент
Робочий телефон: 
2394789

Перелік курсів:

Енергетика  і  проблеми  екології;
Радіаційна  фізика  і  екологія;
Проблеми  ядерної  енергетики.
с/к  Радіоекологія;
с/к  Радіонукліди  у  навколишньому  середовищі;
с/к  Прикладна  спектрометрія  йонізуючих  випромінювань;
с/к  Методи  радіологічного  контролю;
с/к  Моніторинг  радіаційного  стану  довкілля;
с/к  Фізичні  основи  радіоекології  та  ядерної  енергетики;
с/к  Радіаційна  безпека.

 

дата народження: 17 січ. 1955 р.
освіта:
     назва навчального закладу : ЛДУ ім. І.Франка
     рік закінчення : 1976
наукова ступінь:
кандидат фіз.-мат. наук
     тема дисертації : Взаємодія хвиль у кристалах тіогалату срібла
     де відбувався захист : ЛДУ ім. І.Франка
     рік захисту : 1989
вчене звання: доцент
     рік присвоєння : 1995

роб.адр. : вул. ген. Тарнавського, 107 к.217 Львів 79017

Навчально-методична робота:
Опубліковані  методичні  посібники:

1.  В.А.  Грабовський,  Дзендзелюк  О.С.  Методичні  вказівки  до  виконання  лабораторних  робіт  зі  спецкурсу  "Властивості  атомних  ядер"  для  студентів  фізичного  факультету.  Львів,  ЛДУ,  1995.  -  28  с.
2.  Грабовський  В.А.,    Методичні  вказівки  до  виконання  лабораторних  робіт  зі  спецкурсу  "Прикладна  спектрометрія  іонізуючого  випромінювання".  Львів,  ЛДУ,  1996.  -  32  с.

3.  Практикум  з  ядерної  фізики  /  В.А.Грабовський,  О.С.Дзендзелюк,  В.Б.Капустяник,  О.С.Кушнір,  Ю.М.Фургала.  Львів:  Ред.-видав.  відділ  Львів.  ун-ту,  1998.    71  с.
4.  Грабовський  В.А.  Ядерна  енергетика:  розвиток,  проблеми,  екологія.  Навчальний  посібник.    Львів,    ЛНУ  ім.  Івана  Франка,  2000.    -  234  с.
5.Грабовський  В.А.,  Караван  Ю.В.,  Козловська  В.Б.,  Осадчук  Т.Ю.,  Токар  Ю.С.  Методи  та  засоби  оцінки  стану  довкілля.  Навч.  посібник:  Вид.  центр  ЛНУ  ім.  Івана  Франка.  2005.  324  с.
6.  Механіка  руйнування  і  міцність  матеріалів:  Довід.  посібник  /  Під  заг.  ред.  В.В.Панасюка.  Т.8.  Міцність  матеріалів  і  доввговічність  елементів  конструкцій  атомних  електростанцій  /  О.І.Балицький,  О.В.Махненко,  О.О.Балицький,  В.А.Грабовський,  Д.М.Завербний,  Б.Т.Тімофєєв.  Під  ред.  О.І.Балицького.  –  Київ:  ВД  «Академперіодика»,  2005.  –  544  с
7.  Грабовський  В.  А.  Прикладна  спектрометрія  іонізуючих  випромінювань:  Навчальний  посібник.  –  Видавничий  центр  ЛНУ  імені  Івана  Франка,  2008.  –  296  с.
8.  Грабовський  В.  А.,  Дзендзелюк  О.  С.,  Кушнір  О.  С.  Практикум  з  ядерної  фізики:  Навчальний  посібник.  –  Львів:  Видав¬ни¬чий  центр  ЛНУ  імені  Івана  Франка,  2008.  –  222  с

Email: 

grabovsky@electronics.wups.lviv.ua

Наукові інтереси:

радіоекологія довкілля, методи радіологічного контролю, ядерна енергетика та її вплив на довкілля

Вибрані наукові публікації:

1.Влох О.Г., Грабовский В.А., Некрасова И.М. Влияние естественной оптической активности на поглощающие свойства кристаллов // Физика твердого тела.-1985.Т.27, №5 – С.1300- 1306

2.Achmanov S.A., Grabovsky V.A.,Zheludev N.I.Linear and nonlinear gyrotropy in silver thiogallate. in: Spectroscopy of nonlinear optical activity in crystals: Nonlinear phenomena in solid-modern topics. - World Scientific p. c. , Singapore, 1985. – P. 258 – 259.

3.Влох О.Г., Грабовский В.А., Некрасова И.М. Влияние осевого сжатия на оптическую активность тиогаллата серебра // Кристаллография.- 1992. Т. 37, вып.1. – С. 220-222.

4.Влох О.Г., Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Визначення ступеня забрудненостi Cs-137 територiї населених пунктiв Львiвської областi// Экотехнологии и ресурсосберение. - Киев. 1994. - N4. – С. 28-35.

5.Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Охріменко С.В. Забруднення Cs-137 деяких представникiв флори Захiдного регiону України//Экотехнологии и ресурсосберение.2000, №2. – С. 60–64.

6.Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Дуцяк Г.З. Гамма-спектрометричне визначення вмісту радіонуклідів у біологічних об’єктах //Фізичний збірник НТШ. 2001, т.;. – С. 382 – 387.

7.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Investigations of radionuclide contamination in soils of Shatsk National Natural Park (Volyn district, Ukraine) during 1994-2000//Acta Agrophysika. 2002 67. –P. 105 – 114

8.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Accumulation of radionuclides by mushrooms in the western region of Ukraine//Acta Agrophysika. 2002 67. – P. 92 – 103.

9.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O., Katerynchuk I., Yu. Furgala. Monitoring of radionuclides contamination of soils in Shatsk National Natural Park (Volyn region, Ukraine) during 1994-2001 //Journal of Environmental Radioactivity. 2004. v. 72. № 1-2 .– Р. 25–33.

10.Чорнобильська катастрофа: контроль радіоактивного забруднення довкілля// Безпека життєдіяльності. 2005, №3. С. 32 – 36

11. V.A. Hrabovskyy, O.S. Dzendzelyuk and O.S. Kushnir. Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of Volyn Polissya (Ukraine) during 1994–2007 // Radioprotection, 2009, vol. 44, №5 – Р. 639–645

12. Volodymyr Hrabovskyy. Monitoring of the changes of 137Cs content in some plants of the western part of Volyn Polesye (Ukraine) during 1996–2007. – In: Nature and landscape monitoring system in the West Polesie region / Ed. by T.G.Chmielewsky & C. Slawinsky. – Lublin, 2009. – P. 108-118.

13. A. Solecki, V. Lapchenko, I. Bubniak, V. Hrabovskyy. Environmental radioactivity of the Karadag geotouristic site (Ukraine) // Вісник львів. ун-ту. Серія фіз. 2009. Вип. 44. – С. 246–254

 

Додаткова інформація:

організаційна робота :

член методичної ради факультету електроніки

 

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲