Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Корчак Юрій Михайлович
Посада: 
доцент
Факультет: 
електроніки
Кафедра(підрозділ):
оптоелектроніки та інформаційних технологій
Вчена ступінь: 
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: 
доцент
Робочий телефон: 
2964780

Перелік курсів:

"Оптоелектроніка",  "Кристалофізика",  "Оптична  обробка  інформації",  "Методи  керування  оптичним  випромінюванням", "Сенсорика та інтелектуальні сенсори".

 

дата народження: 24 квіт. 1972 р.

освіта:
     назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка
     рік закінчення: 1995
наукова ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
     тема дисертації: Вплив координаційного оточення іону Ме2+ (Me=Cu,Co) на оптико-фізичні властивості кристалів ряду A2MeCl4.
     де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
     рік захисту: 1999
вчене звання: доцент
     рік присвоєння: 2008

 

навчально-методична робота:

1.  Кушнір  О.,  Корчак  Ю.,  Луців-Шумський  Л.,  Рихлюк  С.  Експериментальна  оптика.  Навчальний  посібник.  –  Львів:  Видавничий  центр  ЛНУ  імені  Івана  Франка,  2009.  –  464 с.

2.  Кушнір О.С.,  Луців-Шумський Л.П.,  Корчак Ю.М.  Практикум  з  фізики  кристалів.  Навчальний  посібник.  –  Львів:  Видавничий  центр  ЛНУ  імені  Івана  Франка,  2008.  –  240 с.

Вибрані наукові публікації:

1. Kapustianik V.B., Sveleba S.A., Tchukvinskyi R., Korchak Yu., Mokryi V., Polovinko I.I., Trybula Z. Dielectric Properties and Electric Conductivity of Dimethylammonium Tetrachlorocobaltate Ferroelectric Crystals. // Phys.stat.sol.(a). - 1995.-151. - PP.481- 488.

2. Kapustianik V., Polovinko I., Korchak Yu., Tchukvinskyi R., Sveleba S., Dacko S., Czapla Z. Phase Transitions and Dielectric Relaxations in [N(C2H5)4]2MeCl2Br2 (Me = Zn, Co) Solid Solutions. // Ferroelectrics. - 1997. - 202. - PP.149-156.

3. Капустяник В.Б., Корчак Ю.М., Половинко І.І. Спектри поглинання кристалів [C2H5NH3]2CuCl4 в області фазових переходів. // УФЖ.–2000.- 45, №1.-С.92-96.

4. Korchak Yu., Kapustianik V., Tchukvinskyi R., Czapla Z., Dacko S., Bazhan V. Dielectric Relaxation in High Temperature Phases of (NH3C2H5)2CuCl4 Crystals.// Physica Status Solidi (b). – 2001.- 228, № 3. – PP.777-784.

5. Kapustyanyk V., Czapla Z., Korchak Yu., Kulyk B. Radiation Effects in DMAAS:Cr Ferroelectric Crystal // Acta Phys. Pol. (a).-2003.-V.104.-P.571-580.

6. Kapustyanyk V., Czapla Z., Tchukvinskyi R., Batiuk A., Korchak Yu., Rudyk V. Dielectric and Spectral Properties of DMAAS Ferroelectric Crystals Doped with Chromium // Phys. Stat. Sol. (a).-2004.- V. 201.-P.139-147.

7. Korchak Yu., Kapustyanyk V., Batiuk A., Girnyk I., Czapla Z., Dacko S. Dielectric and Dilatometric Properties of NH(CH3)3CuCl3?2H2O Low Dimensional Ferroics // Acta Phys. Pol. (a).-2004.-V.106.-P.39-49.

8. Batyuk A.Ya., Kapustyanyk V.B., Korchak Yu.M. Manifestations of Phase Transitions and the Thermooptical Memory Effect in the Absorption Spectra of (N(CH3)4)2CuCl4 Crystals // Journal of Applied Spectroscopy. – 2005. – V.72, No3. – P. 413-418;

9. Kaпустяник В., Батюк A, Koрчак Ю. Модифікація термохромних властивостей кристалів [NH2(C2H5)2]2CuxZn1-xCl4 (x = 0,5; 1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2005. – Вип.38. – с.247-257.

10. Kapustianyk V.B., Rudyk V., Korchak Yu., Batiuk A., Kulyk B., Czapla Z. Spectroscopic Study of Radiation Effects in DMAAS:Cr Ferroelectrics // Ferroelectrics. – 2005. – V.317. – P.7-13.

11. Kapustianyk V., Korchak Yu., Rudyk V., Batiuk A. Influence of the growing conditions on thermochromic properties of [NH2(C2H5)2]2CuxZn1-xCl4 crystals // Functional materials. – 2005. – 12, N4. – P.775-780.

12. Капустяник В., Корчак Ю., Батюк А. Спектри поглинання і доменна структура кристалів NH(CH3)3CuCl3?2H2O // Вісник Львів. ун-ту, сер.фіз. - 2006. – 39. - с.3-9.

13. Корчак Ю.М., Капустянык В.Б., Партыка М.В., Рудык В.П. Температурная эволюция края оптического поглощения аммоний-алюминиевых квасцов // ЖПС – 2007. – 74, №2. – с.258-262.

14. Kapustianyk V.B., Rudyk V.P., Korchak Yu.M., Partyka M.V. Radiochromic phenomena in the ferroics with hydrogen bonds // Phase Transition – 2007. – 80, N1-2. – p.101-108.

15. Корчак Ю.М., Партыка М.В., Капустянык В.Б., Свелеба С.А., Федор Б.С. Проявление фазовых переходов и эффекта термооптической памяти в абсорбционных спектрах твердых растворов [N(CH3)4]2Zn0,8Ni0,2Cl4 // ЖПС – 2008. – 75, №5. – с.717-723.

16. Корчак Ю.М., Партика М.В., Капустяник В.Б., Рибаков Д.В. Температурна еволюція краю оптичного поглинання кристалів n-пропіламін тетрахлоркадмату // УФЖ. – 2009. – т.54, №3. – с.305-309.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲