Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Карпа Іван Васильович
Посада: 
інженер 2-ї категорії, асистент
Факультет: 
електроніки
Кафедра(підрозділ):
оптоелектроніки та інформаційних технологій
Робочий телефон: 
2394698

Перелік курсів:

-

Дата народження: 17.06.1984 р.

 

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет: електроніки

Спеціальність: радіофізика і електроніка

Кваліфікація: радіофізик

Рік закінчення: 2006

Email: 

karpa.ivan@gmail.com

Наукові інтереси:

Вплив розмірів зразків на температури фазових переходів кристалів А2ВХ4

Вибрані наукові публікації:

1. Поворот оптичної індикатриси в неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 / І. Куньо, І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, О. Семотюк, О. Фіцич, Ю. Панківський // Вісник Львівського Університету. Серія фізична. – 2007. – Вип. 40. – С. 42-48.

2. Вплив напруженості електричного поля на модульовану структуру кристала [N(CH3)4]2CuCl4 / С. Свелеба, І. Куньо, І. Катеринчук, О. Семотюк, І. Карпа, О. Фіцич, Ю. Панківський // Вісник Львівського Університету. Серія фізична. – 2007. – Вип. 40. – С. 122-129.

3. Phase Transitions in [N(CH3)4]2ZnCl4 and [N(CH3)4]2CuCl4 Crystals Related with the Incommensurate Modulation Existence / S. Sveleba, O. Semotyuk, I. Katerynchuk, I. Kunyo, I. Karpa and Yu. Pankivskyi // Acta Physika Polonika A. – 2008. – Vol. 114, No. 4. – P. 791-806.

4. Температурна еволюція двозаломлення у стохастичному режимі неспівмірної фази кристала [N(CH3)4]2CuCl4 / Свелеба С., Семотюк О., Катеринчук І., Куньо І., Карпа I, Пастухов Р. // Вісник Львівського Університету. Серія фізична. – 2008. Вип. 42. – С. 119-121.

5. Двозаломлюючі та діелектричні властивості у вихідній фазі кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 / С.А. Свелеба, І.М. Катеринчук, I.В. Карпа, О.В. Семотюк, З. Чапля // Український фізичний журнал. – 2008 – Т. 53, № 11. – С.1099–1101.

6. Температурная зависимость кристаллооптических характеристик кристаллов [N(CH3)4]2ZnCl4 : Ni2+ со скоррелированным движением тетраэдрических групп / С.А. Свелеба, И.Н. Катеринчук, О.В. Семотюк, И.М. Куньо, И.В. Карпа, Е.И. Фицыч, Ю.И. Панкивский // Кристаллография. – 2010 – Т. 55, № 2. – С.280 – 285.

7. Двозаломлювальні і діелектричні властивості кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 у вихідній фазі. / С. Свелеба, І. Куньо, І. Катеринчук,О. Семотюк, І. Карпа, О. Фіцич, Ю. Панківський // Вісник Львівського Університету. Серія фізична. – 2009. Вип. 44. – С. 99-104.

8. Вплив розмірів зразків на температури фазових переходів вихідна – неспівмірна – сегнетоелектрична фази кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 / І. Карпа, С. Свелеба, І. Куньо, І. Катеринчук, О. Семотюк, О. Фіцич, Ю. Панківський // Вісник Львівського Університету. Серія фізична. – 2009. Вип. 44. – С. 105-112.

9. Часові зміни приросту двозаломлення в неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 / С. Свелеба, І. Катеринчук, I. Карпа, І. Куньо О. Семотюк, Ю. Панківський // Фізика і хімія твердого тіла. 2010 – Т. 11, № 1. – С.160 – 165.

10. Влияние количества волн плотности дефектов на динамику солитонной системы в кристаллах [N(CH3)4]2CuCl4 и [N(CH3)4]2Zn0,98Ni0,02Cl4 / С.А. Свелеба, И.В. Карпа, И.М. Куньо, О.В. Семотюк, И.Н. Катеринчук, О.И. Блашко // Кристаллография. – 2010 – Т. 55, № 5. – С.864 – 869.

11. Поведение теплопроводности кристалла [N(CH3)4]2ZnCl4 в хаотической фазе / С.А. Свелеба, И.В. Карпа, И.М. Куньо, О.В. Семотюк, И.Н. Катеринчук, Е.И. Фицыч, Ю.И. Панкивский // Кристаллография. – 2010 – Т. 55, № 4. – С.696 – 701.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲