Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Кушнір Олег Степанович
Посада: 
професор, завідувач кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій
Факультет: 
електроніки
Кафедра(підрозділ):
оптоелектроніки та інформаційних технологій
Вчена ступінь: 
доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: 
професор
Робочий телефон: 
2394688

Перелік курсів:

Загальна фізика,

Оптика і квантова фізика

Дата народження: 01.02.1963 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 1986

 

Наукові ступені:

кандидат фіз.-мат. наук
     тема дисертації: Оптична анізотропія сегнетоелектричних кристалів з доменною та неспівмірно модульованою структурою
     де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
     рік захисту: 1994

доктор фіз.-мат. наук
     тема дисертації: Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів
     де відбувався захист: Львівський національний університет імені Івана Франка
     рік захисту: 2006

 

Вчені звання:

доцент
     рік присвоєння: 2000

професор
     рік присвоєння: 2011

 

Навчально-методична робота:

1. Кушнір О., Корчак Ю., Луців-Шумський Л., Рихлюк С. Експериментальна  оптика: Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка,  2009.– 465  с.

2. Луців-Шумський  Л.П.,  Кушнір  О.С.  Методичні  вказівки  до  вивчення  курсу  "Теорія  і  розрахунок  оптичних  систем"  для  студ.  фіз.  ф-ту  //  Львів,  ЛДУ.  1997.  43  с. 

3. Гpабовський  В.А.,  Дзендзелюк  О.С.,  Капустяник  В.Б.,  Куш-нір  О.С.,  Фуpга-ла  Ю.М.  Пpактикум  з  ядеpної  фізики  //  Львів,  ЛДУ.  1998.  72  с. 

4.  Кушнір  О.С.  Методичні  вказівки  до  лаб.  робіт  зі  с/к  "Волоконно-оптичні  пристрої  в  медицині"  для  студ.  фіз.  ф-ту  //  Львів,  ЛДУ.  1998  30  с.

 

Організаційна робота:
     член вченої ради факультету електроніки,
     член вченої ради по захисту дисертацій.

 

 

 

Email: 

o_s_kushnir@electronics.wups.lviv.ua

Наукові інтереси:

Кристалооптика, поляриметрія, фізика фазових переходів у діелектриках і напівпровідниках

Вибрані наукові публікації:

1. Kushnir O.S., Vlokh O.G. // J. Phys.: Condens. Matter. 1993 5 7017–7034.

2. Kushnir O.S. // J. Phys.: Condens. Matter. 1996 8 3921–3932.

3. Kushnir O.S. // J. Phys.: Condens. Matter. 1997 9 9259–9273.

4. Kushnir O.S., Burak Y.V., Bevz O.A., Polovinko I.I. // J. Phys.: Condens. Matter. 1999 11 8313–8327.

5. Kushnir O.S., Lokot L.O., Polovinko I.I. // J. Phys.: Condens. Matter. 2000 12 8321–8330.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲