Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Навчальна робота кафедри радіоелектронних і комп'ютерних систем

На кафедрі розроблено програми та семестрові плани загальних і спеціальних курсів:

·Захист інформації (проф. Монастирський Л.С.);

-Системи і методи захисту інформації (проф. Монастирський Л.С.);

·Операційні системи (ст. викл. Бойко Я.В.);

·Моделювання систем (ст. викл. Бойко Я.В.);

 -Системний аналіз (ас. Оленич І. Б.);

·Обчислювальна техніка і автоматизація експерименту(ст. викл. Бойко Я.В.);

·

 У 2004 р. кафедра  здійснила ліцензування нового для університету навчального напряму “Компютерні науки”

Випускники кафедри оволодівають:

· основами матеріалознавства (будова та фізико-хімічні процеси у металах, діелектриках, напівпровідниках, надпровідниках, магнетиках, композитах, кераміці);

· методами фізичних досліджень;

· технологіями матеріалів електроніки;

· принципами функціонування пристроїв мікро-, акусто-, опто-, магніто-, та кріоелектроніки;

· методами комп’ютерного моделювання, прогнозування та оптимізації властивостей матеріалів і технологічних процесів.

· особливостями та технологіями надпровідних матеріалів, в тому числі з проблеми "Високотемпературна надпровідність".

Студенти скеровуються для продовження навчання, проходження практики та навчання в аспірантурі.

Випускники кафедри можуть обіймати посади інженера-дослідника, молодшого наукового працівника в наукових установах, інженера на виробництві в галузях електронної техніки та приладобудування, у підрозділах науково-технічної експертизи державних установ.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲