Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Новини кафедри

Програма наукового семінару "КРКС-40"
18.10.2017

Науковий семінар “Сучасні проблеми електроніки та застосування інформаційних технологій в наукових дослідженнях і навчанні”,

присвячений 40-річчю кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем

та 80-річчю від дня народження професора Луціва Р.В.

 Факультет електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка

ауд. № 1 (вул. Драгоманова, 50)

20 жовтня 2017 року

Початок об 11:00 год.

 

Програма

Відкриття семінару

Половинко І.І. – декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка.

Плевачук Ю.О. – начальник науково-дослідної частини  ЛНУ ім. Івана Франка.

Монастирський Л.С. – зав. кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: “Історія та перспективи розвитку кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем”.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Секретар – асист. Футей О.В.

Гладишевський Р.Є. – член-кор.  НАН  України,  проф.,  проректор з наукової роботи  ЛНУ ім. Івана Франка:

“Від кристалохімічних закономірностей до фізичних властивостей”.

 

Мартиняк Х.Б. – менеджер проектів, Львівський ІТ кластер: Особливості нової програми Data Science & Intelligent Systems на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка”.

 

Чупринський О., Логвін С. студенти факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка:  Навчання на кафедрі радіоелектронних і комп’ютерних систем”.

 

Шпотюк О.Й. –  докт. фіз.-мат. наук, заст. генерального директора з наукової роботи НВП «Карат» (м. Львів) : “Актуальні проблеми нанофізики халькогенідних складних напівпровідників”.

 

Переймибіда A.А. – канд. фіз.-мат. наук, керівник  IT Академії SoftServe: Тенденції ІТ та нові напрямки у навчальних програмах.

 

Шувар Р.Я. – канд. фіз.-мат. наук, доц., в. о. зав. кафедри системного проектування факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: “Кластер паралельних та розподілених обчислень”.

 

Попович Д.І. – докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. відділом ІППММ АН України імені Я.С. Підстригала: “Нанопорошкові металооксиди: одержання, структура та газосенсорні характеристики”.

 

Кушнір О.С. – докт. фіз.-мат. наук, наук, проф., зав. кафедри оптоелектроніки та комп’ютерних систем факультету електроніки та інформаційних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: “Порядок в хаосі: статистика перших появ слів у текстах.

 

Василечко Л.О. – докт. хім. наук, проф. кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету “Львівська політехніка”:  Вплив хімічного тиску на спінові фазові переходи та переходи метал-діелектрик в кобальтитах РЗЕ.

 

Болеста І.М. – докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: “Основи квантової інформатики та квантових комп`ютерів”.

 

Аксіментmєва О.І.  докт. хім. наук, проф. кафедри фізичної та колоїдної фізики: "Електронні процеси в наносистемах  полімер – напівпровідник".

 

Власов А.П. – канд. фіз.-мат. наук, доц. Львівського державного університету фізичної культури:  "Про спільні науково-практичні розробки в галузі IT з кафедрою РКС".

 

Савула Я.Г. – докт. фіз.-мат. наук, проф., зав каф. прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. Івана Франка: "Про наукову співпрацю з КРКС".

 

Склярчук В.М – докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри  фізики металів    фізичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка: “Електрофізичні та футоелектричні властивості сполук класу CuIn(Ga)Se2”.

 

Кособуцький П.С. – докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри системи автоматизованого проектування Національного університету "Львівська політехніка”: “Співпраця кафедри САПР НУЛП з кафедрою РКС ЛНУ”.

 

Петришин О. – аспірант кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: “АЦП даних матриці газових датчиків на основі поруватого кремнію”.

 

Алєксєйчик М. – аспірант кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: “Чисельні розрахунки ефекту поля в поруватому кремнії”.

 

Лозинський М. – аспірант кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: “Проектування систем біометричної ідентифікації особи”.

 

Стасюк З.В. – докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри фізичної і біомедичної електроніки   факультету  електроніки  та  комп’ютерних  технологій   ЛНУ

ім. Івана Франка: “Проблеми формування однорідних провідних шарів нанометрової товщини із заданими будовою та електронними властивостями”.

 

Футей О.В. – асист. кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: "Електронне навчання на кафедрі радіоелектронних і комп’ютерних систем”.

 

Стахіра Й.М. – докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри системного проектування факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ

ім. Івана Франка: “Деформаційне моделювання структури електронних станів шаруватих кристалів”.

 

Перерва

Бойко Я.В. – канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка: “Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність професора Луціва Р.В.”.

 

Дружинін А.О. – докт. тех. наук, проф., зав. кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету “Львівська політехніка”: “Спогади про роботу на факультеті та співпрацю з проф. Луцівим Р.В.”.

 

Буджак Я.С. – докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету” “Львівська політехніка”: “Спогади про наукове співробітництво з проф. Луцівим Р.В.”.

 

Лопатинський І.Є. – докт. фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри фізики Національного університету “Львівська політехніка”: “Робота проф. Луціва Р.В. зі студентами. Спогади”.

 

Підведення підсумків семінару

Монастирський Л.С. – докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲