Про нас
Кафедри
Електронне навчання
Вступнику
Конференції
Наші партнери
Довідка
Підрозділи
Посилання
Програми

Навчальна робота кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій

 

Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів із трьох спеціальностей: "Інформаційні технології проектування", "Прикладна фізика" та "Мікро- та наноелектроніка".

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів, серед яких є 1 професор, доктор наук, 9 доцентів, кандидатів наук, 1 асистент, кандидат наук. До викладацької роботи залучаються аспіранти й працівники науково-дослідної частини. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі обладнано навчальні лабораторії:

 • Основ радіоелектроніки
 • Дві обчислювальні лабораторії (по 14 комп'ютерів)
 • Цифрової та мікропроцесорної техніки
 • Цифрової обробки інформації
 • Автоматизації фізичного експерименту
 • Функціональної електроніки

 

Для студентів, які здобувають освітній рівень бакалавра, читаються загальні курси:

Напрям "Комп'ютерні науки"

 • Алгоритмізація та програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Технологія розробки програмних систем
 • Технології комп'ютерного проектування
 • Дискретна математика
 • Мікропроцесорні системи
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Крос-платформне програмування
 • Теорія алгоритмів
 • Системний аналіз
 • Електротехніка та електроніка

 

Напрям "Прикладна фізика"

 • Основи радіоелектроніки
 • Мікропроцесорна техніка
 • Статистична радіофізика

 

Напрям "Мікро- та наноелектроніка"

 • Обчислювальна техніка і автоматизація експерименту
 • Теорія електричних та електронних кіл
 • Аналогова і цифрова схемотехніка
 • Мікропроцесорна техніка
 • Теорія електромагнітного поля
 • Метрологія

 

Крім цього, для бакалаврів напряму "Комп'ютерні науки" читаються такі курси за вибором студента:

 • Цифрові сигнали
 • Мікропроцесорні системи
 • Графічне програмування
 • Апаратне і програмне забезпечення нейромереж
 • Системи комп’ютерної математики в наукових дослідженнях

 

Спеціалістам з інформаційних технологій проектування читаються загальні курси

 • Теорія інформації
 • Інтелектуальна власність
 • Проектування реляційних баз даних
 • Мікропроцесорні системи автоматичного керування

 

та спецкурс

 • Телекомунікаційні інформаційні системи

 

Для магістрів цієї спеціальності читають загальні курси

 • Інтелектуальна власність
 • Методика викладання комп'ютерних наук
 • Квантові комп'ютери і квантові ви числення
 • Проектування аналогових і цифрових систем

 

та спецкурс

 • Методи розпізнавання образів

 

Студенти, які спеціалізуються на кафедрі, проходять обчислювальну практику на перших курсах та виробничу або педагогічну на V курсі. Практики проходять на кафедрі та підприємствах і установах Львова та області. Як правило, тематика практик пов'язана з темами курсових та дипломних робіт.

На кафедрі постійно працює методичний семінар. Для забезпечення навчального процесу викладачі кафедри регулярно друкують методичні розробки. За останні роки вийшли з друку:

 • Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підруч. - К. Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. 544 с.
 • Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій (для студентів економічних спеціальностей): Підручник. – Київ: „Каравела”, 2007. – 240 c.
 • Болеста І.М. Фізика твердого тіла. Навчальний посібник. - Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. - 480 с.
 • Мочульський Ю. Matlab у фізичних дослідженнях: Навч.-метод. посіб. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. - 121 с.
 • З.Любунь, Ю.Мочульський. "Радіотехнічні кола і сигнали" Навчально-методичні вказівки. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. - 38 с.

Крім друкованих посібників студентам пропонуються електронні варіанти посібників (Навчально-методичні вказівки "Радіотехнічні кола та сигнали" (архів rtks.zip - 400 КБ), методичні вказівки до лабораторних робіт з основ радіоелектроніки), а також для них розроблені навчальні комп'ютерні програми, такі як програма аналізу цифрових сигналів ADAS, програма обробки зображень DIP та інші.