Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Навчальна робота кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій

 

Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів із трьох спеціальностей: "Інформаційні технології проектування", "Прикладна фізика" та "Мікро- та наноелектроніка".

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів, серед яких є 1 професор, доктор наук, 9 доцентів, кандидатів наук, 1 асистент, кандидат наук. До викладацької роботи залучаються аспіранти й працівники науково-дослідної частини. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі обладнано навчальні лабораторії:

 • Основ радіоелектроніки
 • Дві обчислювальні лабораторії (по 14 комп'ютерів)
 • Цифрової та мікропроцесорної техніки
 • Цифрової обробки інформації
 • Автоматизації фізичного експерименту
 • Функціональної електроніки

 

Для студентів, які здобувають освітній рівень бакалавра, читаються загальні курси:

Напрям "Комп'ютерні науки"

 • Алгоритмізація та програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Технологія розробки програмних систем
 • Технології комп'ютерного проектування
 • Дискретна математика
 • Мікропроцесорні системи
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Крос-платформне програмування
 • Теорія алгоритмів
 • Системний аналіз
 • Електротехніка та електроніка

 

Напрям "Прикладна фізика"

 • Основи радіоелектроніки
 • Мікропроцесорна техніка
 • Статистична радіофізика

 

Напрям "Мікро- та наноелектроніка"

 • Обчислювальна техніка і автоматизація експерименту
 • Теорія електричних та електронних кіл
 • Аналогова і цифрова схемотехніка
 • Мікропроцесорна техніка
 • Теорія електромагнітного поля
 • Метрологія

 

Крім цього, для бакалаврів напряму "Комп'ютерні науки" читаються такі курси за вибором студента:

 • Цифрові сигнали
 • Мікропроцесорні системи
 • Графічне програмування
 • Апаратне і програмне забезпечення нейромереж
 • Системи комп’ютерної математики в наукових дослідженнях

 

Спеціалістам з інформаційних технологій проектування читаються загальні курси

 • Теорія інформації
 • Інтелектуальна власність
 • Проектування реляційних баз даних
 • Мікропроцесорні системи автоматичного керування

 

та спецкурс

 • Телекомунікаційні інформаційні системи

 

Для магістрів цієї спеціальності читають загальні курси

 • Інтелектуальна власність
 • Методика викладання комп'ютерних наук
 • Квантові комп'ютери і квантові ви числення
 • Проектування аналогових і цифрових систем

 

та спецкурс

 • Методи розпізнавання образів

 

Студенти, які спеціалізуються на кафедрі, проходять обчислювальну практику на перших курсах та виробничу або педагогічну на V курсі. Практики проходять на кафедрі та підприємствах і установах Львова та області. Як правило, тематика практик пов'язана з темами курсових та дипломних робіт.

На кафедрі постійно працює методичний семінар. Для забезпечення навчального процесу викладачі кафедри регулярно друкують методичні розробки. За останні роки вийшли з друку:

 • Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підруч. - К. Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. 544 с.
 • Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій (для студентів економічних спеціальностей): Підручник. – Київ: „Каравела”, 2007. – 240 c.
 • Болеста І.М. Фізика твердого тіла. Навчальний посібник. - Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. - 480 с.
 • Мочульський Ю. Matlab у фізичних дослідженнях: Навч.-метод. посіб. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. - 121 с.
 • З.Любунь, Ю.Мочульський. "Радіотехнічні кола і сигнали" Навчально-методичні вказівки. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. - 38 с.

Крім друкованих посібників студентам пропонуються електронні варіанти посібників (Навчально-методичні вказівки "Радіотехнічні кола та сигнали" (архів rtks.zip - 400 КБ), методичні вказівки до лабораторних робіт з основ радіоелектроніки), а також для них розроблені навчальні комп'ютерні програми, такі як програма аналізу цифрових сигналів ADAS, програма обробки зображень DIP та інші.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲