Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Наукова робота кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки

 

Основні напрямки наукової роботи кафедри

 1. Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в діелектричних та напівпровідникових кристалах та структурах на їх основі. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Павлик Б.В.
 2. Розробка нових матеріалів для сенсорів електромагнітного та іонізуючого випромінювання. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Захарко Я.М.
 3. Фізика і технологія кристалофосфорів. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, гол. наук. співр. Зоренко Ю.В.
 4. Розробка електронних еталонних вимірювачів фізичних величин. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент, пров. наук. співр. Леновенко А.М.

На кафедрі є 2 науково-дослідні лабораторії:

НДЛ-10 – Лабораторія матеріалів для оптоелектроніки

Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Павлик Б.В.
Завідувач лабораторії – доктор фізико-математичних наук, гол. наук. співр. Зоренко Ю.В.

Основні напрямки роботи лабораторії:

 • створення класу люмінесцентних перетворювачів на основі монокристалічних плівок окисних та лужногалоїдних сполук, отриманих методом рідинно-фазної епітаксії;
 • розробка та впровадження сцинтиляційних елементів на основі монокристалів складних оксидів, отриманих з розплаву та оптимізація їх світлотехнічних параметрів;
 • встановлення особливостей люмінесценції фосфорів на основі складних кисневовмісних сполук, отриманих з розплаву та розплаву-розчину;
 • вивчення процесів релаксації енергії збудження в оксидних та лужно-галоїдних фосфорах, включаючи процеси міграції, дисипації, рекомбінації та захоплення елементарних електронних збуджень;
 • вивчення люмінесценції нанокристалів та преципітатів на основі РЗ катіонів, диспергованих в матриці лужно-галоїдних та оксидних кристалів.

Науково-дослідні теми, що виконуються в лабораторії НДЛ-10:

Тема: CЛ-126Ф (2012-2014 роки)

Назва: „Люмінесценція ізоелектронних домішок в оксидних сполуках різних структурних типів”.Науковий керівник теми – доктор фіз.-мат. наук, гол. наук. сп. Зоренко Ю.В.

НДЛ-20 – Лабораторія сенсорики.

Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Павлик Б.В.
Завідувач лабораторії – наук. співр. Шикоряк Й.А.

Основні напрямки роботи лабораторії:

 • дослідження фізичної природи процесів агрегатизації радіаційних дефектів в діелектричних кристалах;
 • вивчення можливих механізмів радіаційно-стимульованих процесів у широкозонних напівпровідниках та бар’єрних структурах на їх основі;
 • розробка концепції рекомендацій щодо використання термометрів серії ТП в полях дії радіації;
 • встановлення особливостей люмінесценції в монокристалах та керамічних зразках Ca3Ga2Ge3O12, Cd3Ga2Ge3O12 i Gd3Ga5O12;
 • дослідження процесів рекомбінації та захоплення носіїв заряду в монокристалах AWO4 (A=Pb, Cd, Zn) та керамічних зразках гранатів;
 • вивчення впливу видимого та ІЧ світла на люмінесцентні властивості і криві термостимульованої люмінесценції гранатів та вольфраматів.
 • дослідження структури та люмінесцентних властивостей номінально чистих та активованих домішками рідкісноземельних елементів нанопорошків та нанокераміки гранату Gd3Ga5O12.

Науково-дослідні теми, що виконуються в лабораторії НДЛ-20:

Тема: CЛ-153П (2013-2014 роки):

Назва: “Створення високоякісних електронних вимірювачів температури з напівпровідниковими термосенсорами на базі p-n переходів”.Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор Павлик Б.В.

Тема: ФЛ-127П (2012-2013 роки)

Назва: "Виготовлення та дослідження експериментального макету малогабаритного квантового ядерно-квардупольного еталона частоти".Науковий керівник – канд фіз.-мат. наук, доцент Леновенко А.М.

 

На кафедрі постійно працює науковий семінар

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲