Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Навчальна робота кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки

 

Кафедра електроніки здійснює підготовку бакалаврів за напрямком "Мікро- і наноелектроніка" і спеціалістів та магістрів зі спеціальності "Фізична і біомедична електроніка"

Викладацький склад кафедри забезпечує читання таких загальних курсів:

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

 1. Твердотільна електроніка – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка" на 4 курсі (проф. Павлик Б.В.)
 2. Квантова електроніка – для напрямків "Прикладна фізика", "Мікро- і наноелектроніка" на 4 курсі (доц. Захарко Я.М.)
 3. Енергетична електроніка – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка" на 4 курсі (доц. Костик Л.В.)
 4. Матеріали твердотільної електроніки – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка" на 3 курсі (доц. Матвіїшин І.М.)
 5. Фізичні основи сенсорики – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка" на 4 курсі (доц. Захарко Я.М.)
 6. Персональні комп’ютери – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка " на 1 курсі (асист. Слободзян Д.П.)
 7. Моделювання в електроніці – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка" на 4 курсі (доц. Лучечко А.П.)
 8. Медико-технічні матеріали – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка" на 3 курсі (доц. Матвіїшин І.М.)

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 1. Сенсорика – для напрямку "Прикладна фізика" на 5 курсі (проф. Павлик Б.В.)
 2. Взаємодія іонізуючого випромінювання з органічними і неорганічними об’єктами – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка" на 5 курсі (доц. Лучечко А.П.)

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 1. Актуальні питання твердотільної електроніки – для напрямку "Прикладна фізика" на 5 курсі (проф. Павлик Б.В.)
 2. Актуальні питання сенсорної електроніки – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка " на 5 курсі (проф. Павлик Б.В.)
 3. Біомедичні сенсори – для напрямку "Мікро- і наноелектроніка " на 5 курсі (доц. Захарко Я.М.)

 

і спеціальних курсів:

 

для напрямку "Мікро- і наноелектроніка" (спеціальність “Фізична і біомедична електроніка”, спеціалізація "Сенсорна електроніка"):

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавр:

 1. Вступ до спеціальності (5 семестр, асист. Лис Р.М.)
 2. Оптичні методи в медичній діагностиці (5 семестр, доц. Костик Л.В.)
 3. Будова і фізичні властивості кристалів (6 семестр, доц. Костик Л.В.)
 4. Фізичні основи термометрії (6 семестр, асист. Лис Р.М.)
 5. Методи біофізичних досліджень (7 семестр, доц. Матвіїшин І.М.)
 6. Фізико-хімічний контроль складу і структури матеріалів сенсорики (7 семестр, доц. Матвіїшин І.М.)
 7. Томографічні методи меддіагностики (8 семестр, доц. Лучечко А.П.)
 8. Кінетичні явища в матеріалах сенсорної електроніки (8 семестр, асист. Лис Р.М.)

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 1. Мікро- і нанотехнології в сенсорній електроніці (9 семестр, лоц. Костик Л.В.)
 2. Рідкі кристали в сенсорній електроніці (9 семестр, доц. Матвіїшин І.М.)

 

На кафедрі сформована навчальна лабораторія “Сенсорної електроніки”, до складу якої входять такі лабораторії:

 1. Квантової електроніки
 2. Проводяться лабораторні заняття зі загального курсу "Квантова електроніка" для студентів четвертого та п'ятого курсів.
 3. Сенсорики
 4. Проводяться лабораторні заняття зі загальних курсів "Сенсорика" та "Фізичні основи сенсорики" для студентів четвертого курсу.
 5. Електроніки
 6. Проводяться лабораторні заняття зі загальних курсів "Твердотільна електроніка" та "Електроніка" для студентів четвертого курсу.
 7. Лабораторії спецпрактикумів

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲