Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Дідик Роман Іванович
Посада: 
провідний інженер
Факультет: 
електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра(підрозділ):
сенсорної та напівпровідникової електроніки
Вчена ступінь: 
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: 
ст. наук. співр.
Робочий телефон: 
2394371

Наукові інтереси:

Дефектоутворення у лужно-галоїдних кристалах та їх радіоліз під дією іонізуючого опромінення. Залежність картин хімічного травлення поверхні монокристалічного кремнію від його дефектності. Співавтор відкритого М.О.Цалем явища пульсуючого характеру виділення продуктів радіолізу з лужно-галоїдних кристалів.

Вибрані наукові публікації:

1. Р.И.Дидык, Ю.В.Караван, З.В.Стасюк, Н.А.Цаль «Масс-спектрометрическое изучение разложения кристаллов NaCI при радиационном облучении», Физика твердого тела, 12, 3629-3631, 1970.

2. N.A.Tsal and R.I.Didyk «On the Lattice and Dislocation Mechanism of Colloid Formation in Alkali Halide Crystals» Phys. stat.sol. (b), 51, 891-899, 1972.

3. Н.А.Цаль, Ю.В.Караван, Р.И.Дидык, О.П.Драган «Выделение газообразных компоненет щелочногалоидных кристаллов при радиолизе», Доклады АН СССР ,220, №3, 658-661,1975.

4. Н.А.Цаль, Р.И.Дидык, Н.Н.Романюк «Электронно-микроскопическое наблюдение дефектов, возникающих при радиационном разрушении щелочногалоидных кристаллов», Доклады АН СССР ,244, №3, 574-575, 1979.

5. Павлик Б.В. Мікроскопічні дослідження дефектної структури приповерхневого шару кристалів р-Si / Б.В. Павлик, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк, [та ін.] // Теоретична електротехніка – 2010. – вип.61 – С.164-170.

 

Додаткова інформація:

дата народження : 02 січ. 1939 р.

освіта :

назва навчального закладу : Львівський державний університет імені Івана Франка

рік закінчення : 1961

 

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲