Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Костик Людмила Василівна
Посада: 
доцент
Факультет: 
електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра(підрозділ):
сенсорної та напівпровідникової електроніки
Вчена ступінь: 
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: 
доцент
Робочий телефон: 
2394200

Перелік курсів:

Курси  та  спецкурси:
1.
Енергетична  електроніка  –  для  напрямку  "Мікро-  і  наноелектроніка";
2.
Квантова електроніка        –  для  напрямку  "Мікро-  і  наноелектроніка"  
3.
Будова  і  фізичні  властивості  кристалів   
4.
Технологія отримання наноматеріалів і структур наноелектроніки. 

Основні  навчально-методичні  розробки:
1.
Павлик Б.В. Лабораторний практикум з твердотільної електроніки./Б.В.Павлик, І.М.Матвіїшин, Л.В.Костик, Л.М.Шпак/.–Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2012.–130 с.

2.Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу «Квантова електроніка»./Я.Захарко, Л. Костик, А.Лучечко/­- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 60 c. 

3. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Матеріали електронної техніки»/І.Матвіїшин, Л. Костик, Б. Павлик, А. Лучечко– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.– 52 С.

 


Email: 

kostyk@electronics.lnu.edu.ua

Додаткові посади, звання, членства: 

старший науковий співробітник

Наукові інтереси:

Наукові інтереси: фото-, термостимульовані процеси та процеси дефектоутворення в кристалах і нанокераміках оксидних сполук.

Опублікувала біля 100 наукових праць.

Вибрані наукові публікації:

1.Kostyk L.V., A. Tsvetkova O.V., Stryganyuk G. Luminescence properties of Ca3Ga2Ge4O14 Crystals.// Functional Materials .– 2008. – Vol.43, N4. -P. 487-491.

2.Kostyk L., Luchechko A., Zakharko Ya., Tsvetkova O., B. Kuklinski. Cr-related centers in Gd3Ga5O12 polycrystals // Journal of Luminescence. - 2009.- Vol.129. - P. 312-316.

3.Novosad S., Kostyk L., Novosad I., Tsvetkova O. Rekombinatin processes in PbWO4 and PbWO4:Tb Crystals // Acta Physica Polonika A. – 2010.– Vol. 117, No.1. – P. 143–145.

4 Novosad S., Kostyk L., Novosad I., Luchechko A. and G.B. Stryganyuk // Acta Physica Polonika A. – 2012.– Vol. 122, No.4. – P. 717–720.

5.Kostyk L. Luminescence of Eu3+ activated Ca3Ga2Ge3O12 garnet under UV-VIS and UV-VUV excitations / L. Kostyk, A. Luchechko, S. Novosad, O. Tsvetkova // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (OMEE-2014): Book of Conference Proceedings, 26-30 May, 2014 – Lviv, Ukraine, 2014.  P. 153-154.

 

Додаткова інформація:

освіта :

назва навчального закладу : ЛНУ імені Івана Франка

 

 

 

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲