Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Матвіїшин Ігор Михайлович
Посада: 
доцент
Факультет: 
електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра(підрозділ):
сенсорної та напівпровідникової електроніки
Вчена ступінь: 
кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: 
доцент
Робочий телефон: 
(032) 239-44-58

Перелік курсів:

1. Матеріали електронної техніки.

2. Електро-технічні матеріали в медицині.

3. Фізико-хімічний контроль складу і структури матеріалів сенсорики.

4. Рідкі кристали в сенсорній електроніці.


Основні    навчально-методичні    розробки:  

1. Павлик Б.В., Лис Р.М., Матвіїшин І.М., Шпак Л.М., Лучечко А.П., Слободзян Д.П. // Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Твердртільна електроніка". -  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. - 36 с.

2. Матвіїшин І., Настишин Ю., Шпак Л., Крупич О., Слободзян Д. // Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу "Рідкі кристали в сенсорній електроніці" (ч. 3). -  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. - 58 с.

3. Павлик Б.В., Матвіїшин І.М., Костик Л.В., Шпак Л.М. // Практикум з твердотільної електроніки. -  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 130 с.

4. Павлик Б.В., Матвіїшин І.М., Костик Л.В., Шпак Л.М. // Методичні рекомендації з курсу "Основні параметри та характеристики структур твердотільної електроніки". -  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 50 с.

5. Павлик Б.В., Матвіїшин І.М., Костик Л.В., Шпак Л.М. // Методичні рекомендації з курсу "Основні параметри та характеристики пристроїв твердотільної електроніки". -  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 28 с.

Email: 

matvijishyn@electronics.lnu.edu.ua

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів: оптичні, фотоелектричні, фотоіндуковані електронні процеси в шаруватих галогенідах кадмію і свинцю. Природа та можливість їх практичного використання.

Вибрані наукові публікації:

1. Курляк В. Зоннa структура кристалiв Rb2ZnCl4 у параелектричній фазі / В. Курляк, О. Бовгира, В. Стадник, І. Матвіїшин, В. Стахура, Л. Карплюк // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – № 5. – С.22-32.

2. Стадник В.Й., Кашуба О.З., Брезвін Р.С., Матвіїшин І.М., Рудиш М.Я. Двопроменезаломлюючі властивості одновісно стиснутих кристалів K2SO4. –Укр. фіз. журн. – 2013. – Т. 58, № 9. – С. 855-858.

3. Стадник В. Пошук нових кристалів з ізотропною точкою / В. Стадник, З. Когут, І. Матвіїшин, М. Рудиш М, П. Щепанський // Вісник ЛНУ, серія фіз. – 2013. – № 48. – C. 148-158.

4. Стадник В. Розрахунок електрооптичних коефіцієнтів в домішкових кристалах тригліцинсульфату / В. Стадник, Ю. Кірик, І. Матвіїшин // Електроніка та інформаційні технології. - 2011. - Вип. 1. – С. 126-133.

5. Новосад С.С. Спектральные и кинетические характеристики сцитилляторов CdI2 и CdI2:Pb / С.С. Новосад, И.С. Новосад, И.М. Матвиишин, О.С. Новосад // Журн. прикл. спектроск. – 2008. – 75, №6. – С.830-835.

6. Matvijishyn I.M. Transverse Photoeffect in PbI2 Crystals under X-ray and Laser Excitation / I.M. Matvijishyn, S.S. Novosad, L.I. Yaritska, I.S. Novosad, A.V. Futei // Inorganic Materials. – 2006. – 42, No9. – P. 1034-1038.

7. Новосад С.С. Влияние адсорбции на поперечное фотонапряжение в кристаллах иодистого кадмия при рентгеновском возбуждении / С.С. Новосад, И.М. Матвиишин, И.С. Новосад // ЖТФ. – 2005. – 75, Вып. 2. – С. 121-123.

8. С.С. Новосад, І.С. Новосад, А.М. Войцеховська, І.М. Матвіїшин, О.В. Футей. Деклараційний патент на корисну модель. UA №7841. Детектор іонізуючого випромінювання. – Опубл. 15.07.2005. Бюл. №7, заявл. 26.11.2004, G01T1/24, H01L31/04, №20041109746.

9. Новосад С.С. Люминесценция и фоточувствительность кристаллов PbI2 / С.С. Новосад, И.С. Новосад., И.М. Матвиишин // Неорг.матер. – 2002. – 18, № 10. – С. 1253-1259.

 

Додаткова інформація:

дата народження: 16 червня 1958 р.

освіта: вища

назва навчального закладу : Львівський національний університет імені Івана Франка

рік закінчення: 1980

організаційна робота: член навчально-методичної ради факультету електроніки

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲