Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Павлик Богдан Васильович
Посада: 
зав. кафедрою, професор
Факультет: 
електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра(підрозділ):
кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки
Вчена ступінь: 
доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: 
професор
Робочий телефон: 
(032) 239-47-30

Перелік курсів:

1. Твердотільна  електроніка  –  для  напрямку  "Мікро-  і  наноелектроніка"  на  4  курсі.

Спецкурси:

1. Актуальні  питання  твердотільної  електроніки  –  для  напрямку  "Радіофізика  і  електроніка"  на  5  курсі  (для  магістрів).

2. Актуальні  питання  сенсорної  електроніки  –  для  напрямку  "Мікро-  і  наноелектроніка  "  на  5  курсі  (для  магістрів).

 

Навчально-методичні  видання:

  1. Павлик Б.В., Лис Р.М., Матвіїшин І.М., Шпак Л.М., Лучечко А.П., Слободзян Д.П. Твердотільна електроніка // Методичні вказівки до лабораторного практикуму. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. -36 с.

  2. Павлик Б.В., Лис Р.М. Фізичні основи термометрії// Методичні вказівки до лабораторного практикуму. -  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 46 с.

 3. Матвіїшин І.М., Костик Л.В., Павлик Б.В. Лучечко А.П. Матеріали електронної техніки // Методичні рекомендації до лабораторного практикуму. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. -52 с.

Email: 

pavlyk@electronics.lnu.edu.ua

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів: радіаційні процеси в матеріалах та пристроях сенсорної електроніки.

Вибрані наукові публікації:

1. Особенности одноосной упругой деформации кристаллов p-Si, облученных рентгеновскими лучами / Б.В. Павлык, Р.М. Лыс, Р.И. Дидык, И.А. Шикоряк // ФТП. – 2015. – Т. 49, Вып. 5. – С. 638–643.

2. Дослідження Х-стимульованої еволюції дефектів у кристалах p-Si методом ємнісно-модуляційної спектроскопії / Б.В. Павлик, Д.П. Слободзян, Р.М. Лис, Й.А. Шикоряк, Р.І. Дідик // Журнал фізичних досліджень. – 2014. –Т. 18, № 4. – С. 1(4702)–7(4702).

3. Дослідження змін електропровідності опромінених Х-променями кристалів p-Si в процесі пружної деформації / Б.В. Павлик, Р.М. Лис, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // ФХТТ. – 2014. – Т.15, № 2. – С. 297–303.

4. Особливості електрофізичних характеристик пружнодеформованих монокристалів p-Si / Б. Павлик, Р. Дідик, Р. Лис, Д. Слободзян, А. Грипа, Й. Шикоряк, М. Кушлик, І. Чегіль // Електроніка та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 3. – С. 54–61.

5. Совершенство поверхности кристаллов p-Si и радиационно-стимулированные изменения характеристик поверхностно-барьерных струткур Bi-Si-Al / Б.В. Павлык, Д.П. Слободзян, А.С. Грыпа, Р.М. Лыс, М.О. Кушлык, И.А. Шикоряк, Р.И. Дидык // Физика и техника полупроводников. – 2012. – Т. 46, Вып. 8. – С. 1017–1021.

6. Kostyk L., Luchechko A., Varvarenko S., Pavlyk B., Tsvetkova O. Preparation and luminescence properties of Gd3Ga5O12 nanocrystalline garnet // Chem. Met. Alloys. –2011. – Vol. 4, Issue 1/2. –P. 77 –80.

7. Радіаційно-стимульована перебудова дефектів у кристалах кремнію / Б.В. Павлик, Р.М. Лис, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, І.О. Хвищун, Й.А. Шикоряк, Р.І. Дідик // Укр. Фіз.. журнал. – 2011. – Т. 56, № 1. – С. 64–68.

8. Перебудова дефектів в поверхнево-бар’єрних структурах Bi-Si-Al стимульована дією радіації / Б.В. Павлик, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, Р.М. Лис, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2010. – Т. 1, № 7. – С. 37–41.

9. Y. Zorenko, T. Zorenko, B. Pavlyk, V. Gorbenko, V. Laguta, M. Nikl, V. Kolobanov, D. Spassky. Luminescence and ESR characteristics of X-irradiated Lu3Al5O12:Ce single crystalline film scintillators // Radiation Measurements. - 2010. - V. 45. - P. 419-421.

10. Особливості електрофізичних характеристик поверхнево-бар’єрних структур на базі кристалів p-Si / Б.В. Павлик, А.С. Грипа, Р.М. Лис, Д.П. Слободзян, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, № 4. – С. 935–938.

11. Еволюція заряду в діелектрику на межі поділу Bi-Si-Al стимульована дією радіації / Б.В. Павлик, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, Р.М. Лис, Й.А. Шикоряк, Р.І. Дідик // Теоретична електротехніка. – 2009. – Вип. 60. – С. 156–162.

12. Б.В. Павлик, І.В. Гарапин, Б.З. Цибуляк. Радіаційно-індуковані процеси та дефекти в очищених кристалах йодистого цезію // Functional Materials.– 2007.– Vol.14, №3.– P.309-312.

13. B. Pavlyk, М. Lyshak. On the Model of Radiation-induced Ordering of the Defect Structure in CdS Crystals // Ukrainian Journal of Physics.- 2006, Vol.51, N 3, P.275-279.

 

Додаткова інформація:

організаційна робота :

член вченої ради факультету електроніки;

вчений секретар спеціалізованої ради по захисту дисертацій;

член експертної ради ВАК України.

 

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲