Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки

Адреса:
вул. Тарнавського, 107, Львів, 79017
Телефон:
(032) 239 47 30, 239 46 85
Факс:
(032)2394730

Кафедра електроніки (з 2016 року носить назву сенсорної та напівпровідникової електроніки) заснована 26 березня 2002 року. З 2003 року входить до складу новоствореного факультету електроніки.

Упродовж останніх років на факультеті сформувалась наукова школа в галузі твердотільної електроніки, зокрема, у напівпровідниковій електроніці, оптоелектроніці, радіаційній фізиці напівпровідників і діелектриків. Значний науковий доробок у цих напрямках одержаний, зокрема, в науково-дослідних лабораторіях НДЛ-10 та НДЛ-20.

Основні наукові дослідження проводяться в таких напрямках:

  1. дослідження закономірностей утворення фото- і термостимульованих центрів захоплення в монокристалах і тонких шарах лужногалоїдних сполук, які використовуються в системах радіаційного та біологічного моніторингу;
  2. розробка радіаційно стійких діелектричних матеріалів для нового покоління лазерних вікон, сенсорів, датчиків іонізуючих випромінювань;
  3. дослідження радіаційних дефектів в напівпровідникових матеріалах;
  4. розробка та впровадження сцинтиляційних елементів на основі монокристалів оксидів, отриманих з розплаву та оптимізація їх світлотехнічних параметрів;
  5. вивчення люмінесценції нанокристалів та преципітатів на основі рідкісноземельних катіонів, диспергованих в матриці лужногалоїдних та оксидних кристалів;
  6. розробка електронних еталонних вимірювачів фізичних величин, а саме температурних сенсорів на основі низьколегованих кремнієвих p-n переходів та детекторів ядерного квадрупольного резонансу.

При виконанні науково-дослідних робіт використовується сучасне обладнання та новітні технології. Обробка результатів досліджень проводиться з широким використанням персональних ЕОМ. У даному напрямку працюють: 2 доктори фізико-математичних наук, професори, 6 кандидатів фізико-математичних наук. Вони складають ядро викладацького складу кафедри електроніки, яка забезпечує підготовку фахівців за напрямком “Мікро- і наноелектроніка”.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲