Ważne daty

 1. do dnia 16.06.2017 r. - przyjmowanie tekstów tez oraz rejestracja na stronie internetowej uczestników konferencji.
 2. do dnia 03.07.2017 r. - drugie zawiadomienie informacyjne, rozesłanie zaproszeń na konferencję.
 3. do dnia 31.07.2017 r. - opłacenie składek organizacyjnych.
 4. 28.08.2017 r. 9:00 - 11:00 - rejestracja uczestników konferencji (Wydział elektroniki, ul.Tarnawśkoho, 107, m.Lwów).
 5. 28.08.2017 r. 11:30 - wyjazd na Zakarpacie do miejsca przeprowadzenia konferencji.
 6. 28.08.2017 r. 18:00 - przybycie do miejsca zamieszkania uczestników konferencji w OSU „Karpaty” (osiedle Czynadijewo, obw.Zakarpacki).
 7. 28.08.2017 r. 19:00 - wieczór znajomości.
 8. 29.08.2017 r. 10:00 -13.00 - posiedzenie plenarne.
 9. 29.08.2017 r. 14:00 - 17:00 - posiedzenia sekcyjne.
 10. 30.08.2017 r. 10:00 - 12:00 - posiedzenia sekcyjne.
 11. 30.08.2017 r. 12:00 - 18:00 - referaty stoiskowe.
 12. 30.08.2017 r. 19:00 - reasumowanie wyników.
 13. 31.08.2017 r. 10:00 - wyjazd do m.Lwowa.
 14. 31.08.2017 r. 17:00 - przybycie do m.Lwowa.