W dniach 28-31 sierpnia 2017 r. bedzie przeprowadzona
9 Ukraińsko-polska naukowo-praktyczna konferencja


"ELEKTRONIKA ORAZ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE" (ElIT-2017)


Miejsce przeprowadzenia: Lwów, Czynadijewo