Organizatorzy konferencji:

 

Lwowski uniwersytet narodowy imienia Iwana Franki (Ukraina) 

Fizyko-mechaniczny instytut imienia Karpenki NAN Ukrainy (Ukraina)

Zachodnie Centrum Naukowe NAN Ukrainy oraz Ministerstwa oświaty i nauki Ukrainy (Ukraina)

Lwowskie Centrum Instytutu Badań Kosmicznych Narodowej Akademii Nauk (NAN) Ukrainy

oraz Państwowej Agencji Kosmicznej (PAK) Ukrainy

Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Kijowie (Polska)

Politechnika Lubelska (Polska)

Instytut Informatyki Łódzkiej Politechniki (Polska)

Instytut agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk (Polska)

 

 

 

Komitet Organizacyjny konferencji: 

 

 

 1. Bolesta I.M. – profesor, kierownik katedry radiofizyki oraz technologii komputerowych Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki (współprzewodniczący);
 2. Sobczuk H. – profesor, dyrektor Centrum Naukowego Polskiej Akademii Nauk w Kijowie ( współprzewodniczący);
 3. Muravsky L.I. – profesor, kierownik wydziału optyko-cyfrowych układów diagnostyki Fizyko-mechanicznego instytutu imienia Karpenki NANU (zast.przewodniczącego);
 4. Karbownyk I.D. – docent katedry radiofizyki oraz technologii komputerowych Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki (sekretarz);
 5. Dzendzeluk O.S. – kierownik laboratorium Lwowskiego uniwersytetu narodowego imienia Iwana Franki;
 6. Haśkiewicz H.I. – inżynier wiodący Fizyko-mechanicznego instytutu imienia Karpenki NAN Ukrainy;
 7. Hotra O.Z. – profesor, kierownik zakładu Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej Politechniki Lubelskiej;
 8. Katerynczuk I.M. – docent katedry optoelektroniki oraz technologii informacyjnych Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki;
 9. Kisala P. – doktor nauk technicznych, Instytut elektroniki oraz technologii informacyjnych Politechniki Lubelskiej;
 10. Kusznir О.О. – asystent katedry radiofizyki oraz technologii komputerowych Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki;
 11. Ławicki T. – adiunkt, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Lubelska;
 12. Łuczeczko А.P. – docent katedry sensornej oraz półprzewodnikowej elektroniki Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki;
 13. Nastyszyn S.J. – aspirant katedry radiofizyki oraz technologii komputerowych Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki;
 14. Rykaluk R.J. – docent, dyrektor Centrum technologii informacyjnych oraz zdalnego nauczania Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki;
 15. Rowetsky І.М.  asystent katedry radiofizyki oraz technologii komputerowych Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki;
 16. Rogowski J. – doktor nauk, Instytut informatyki Łódzkiej Politechniki;
 17. Szmyhelskyj J.A. – starszy pracownik naukowy, Lwowski narodowy uniwersytet imienia Iwana Franki;
 18. Szuwar R.J. – docent, kierownik katedry projektowania systemowego Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki.

 

 

 

 

Komitet programowy konferencji: 

 

 1. Nazarczuk Z.T. – profesor, przewodniczący Zachodniego centrum naukowego NAN Ukrainy oraz Ministerstwa oświaty i nauki Ukrainy, dyrektor Fizyko-mechanicznego instytutu imienia Karpenki NANU, m.Lwów (współprzewodniczący);
 2. Horabik J. – profesor, Instytut agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN (współprzewodniczący);
 3. Kucharskyj W.М. – docent, zastępca rektora do spraw naukowo-pedagogicznej roboty oraz informatyzacji Lwowskiego uniwersytetu narodowego imienia Iwana Franki (współprzewodniczący);
 4. Welgosz S.R. – docent katedry radiofizyki oraz technologii komputerowych Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki (sekretarz);
 5. Andriychuk M.I. – DrHab, Kierownik Wydziału Metod Liczbowych Fizyki Matematycznej Instytutu Problemów Stosowanych Matematyki oraz Mechaniki imienia Pidstrygacza NANU;
 6. Biłynskyj J.J. – profesor, kierownik katedry elektroniki Winnickiego narodowego uniwersytetu technicznego;
 7. Byczkowska-Lipińska L. – profesor, Instytut informatyki Politechniki Łódzkiej;
 8. Dyjak І.І. – docent, dziekan wydzału matematyki stosowanej oraz informatyki Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki;
 9. Cmoć І.G. – profesor, p. o. Kierownika katedry AUS Narodowego uniwersytetu "Politechnika Lwowska";
 10. Kowalenko О.W. – profesor, kierownik katedry radioelektroniki Dniepropetrowskiego uniwersytetu narodowego imienia Ołesia Honczara;
 11. Kusznir O.S. – profesor, kierownik katedry optoelektroniki oraz technologii informacyjnych Lwowskiego uniwersytetu narodowego imienia Iwana Franki;
 12. Medykowskyj M.O. – profesor, dyrektor instytutu nauk komputerowych oraz technologii informacyjnych Narodowego uniwersytetu "Politechnika Lwowska";
 13. Melnyk M.O. – kandydat nauk technicznych, kierownik wydziału Lwowskiego Centrum Instytutu Badań Kosmicznych NAN Ukrainy oraz PAK Ukrainy;
 14. Pawłyk B.W. – profesor, kierownik katedry sensornej oraz półprzewodnikowej elektroniki Lwowskiego uniwersytetu narodowego imienia Iwana Franki;
 15. Połowynko I.I. – profesor, dziekan wydziału elektroniki oraz technologij komputerowych Lwowskiego narodowego uniwersytetu imienia Iwana Franki;
 16. Pysarenko L.D. – profesor, kierownik katedry mikroelektroniki Narodowego technicznego uniwersytetu Ukrainy "Igor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny";
 17. Rusyn B.P. – kierownik wydziału metod oraz układów teledetekcji Fizyko-mechanicznego instytutu imienia Karpenki NANU;
 18. Sławiński C. – profesor, dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN;
 19. Stachiw P.H. – profesor, kierownik katedry teoretycznej oraz ogólnej elektrotechniki Narodowego uniwersytetu "Politechnika Lwowska";
 20. Stepaszko W.S. – profesor, kierownik wydziału Międzynarodowego naukowo-uczbowego centrum technologii oraz systemów informacyjnych NANU;
 21. Szczepaniak P. – profesor, doktor nauk technicznych, dyrektor Instytutu informatyki Politechniki Łódzkiej.
 22. Szpotiuk O.J. – profesor, Instytut Optyki Fizycznej imienia Włocha, m.Lwów;
 23. Tesluk W.М. – profesor katedry SPA Narodowego uniwersytetu "Politechnika Lwowska";
 24. Worobel R.A. – profesor, kierownik wydziału intelektualnych technologii oraz układów diagnostycznych Fizyko-mechanicznego instytutu imienia Karpenki NAN Ukrainy;
 25. Wójcik W. – profesor, dyrektor Instytutu elektroniki oraz technologii informacyjnych Politechniki Lubelskiej;
 26. Zakrzewska D. – zastępca dyrektorа Instytutu informatyki Politechniki Łódzkiej do spraw nauki;