Kierunki tematyczne roboty konferencji

Informacyjne układy i technologie

 

 • Metody i środki obróbki informacji
 • Stosowane informacyjne technologie oraz układy
 • Geoinformacyjne technologie oraz układy
 • Web-technologie
 • Wysokowydajne układy obliczeniowe
 • Mikroprocesorowe układy informacyjne
 • Modelowanie komputerowe
 • Monitorowanie oraz diagnostyka parametrów fizycznych środowisk oraz materiałów
 

Mikro-oraz nanoelektronika

 

 • Materiały techniki elektronicznej
 • Półprzewodnikowa elektronika oraz optoelektronika
 • Nanoplasmonika
 • Elektroniczne przyrządy oraz układy
 • Modelowanie zjawisk, procesów oraz układów w elektronice
 
 

 

Języki robocze konferencji: ukraiński, angielski oraz polski.

 

Przewagi mają tezy napisane w języku angielskim.

 

Przed rozpoczęciem pracy konferencji zostanie wydany "Zbiór materiałów wykładów 9-j Ukraińsko-polskiej konferencji naukowo-praktycznej "Elektronika oraz technologie informacyjne".
 

Praca konferencji zostanie zakończona przez podsumowanie wniosków oraz rekomendowanie materiałów wykładów do druku w czasopismach fachowych: 

 

 • Zbiór prac naukowych Lwowskiego Uniwersytetu narodowego imienia Iwana Franki „Elektronika oraz technologie informacyjne”.

  

W czasie konferencji zostaną przeprowadzone okrągłe stoły oraz seminaria robocze z przedstawicielami organizacji zainteresowanych, instytucji, zakładów oraz kompanii stosownie praktycznego wykorzystania osiągnięć naukowych i przygotowania specjalistów w dziedzinie elektroniki oraz technologii informacyjnych.