Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Новини факультету

ВибірковІ дисципліни для студентів 1 курсу факультету електроніки і комп'ютерних тежнологій
01.03.2017

Яку вибіркову дисципліну обереш ти?

Зайди на сайт вибіркових дисциплін за адресою 194.44.198.79 та обери для вивчення
дисципліни з переліку запропонованих. Зроби свій вибір!

При першому вході в систему вільного вибору дисциплін студент (денної/заочної форми навчання) у блоці Дисципліни має можливість ознайомитися з переліком вибіркових дисциплін, визначених за семестрами,  їх описом та подати адресу своєї електронної пошти для зворотного зв’язку. Після ознайомлення обрати одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 3 семестр та одну дисципліну на 4 семестр 2017/2018 навчального року.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає 16 годин лекційних занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на самостійну роботу для денної форми навчання. Для заочної форми навчання обсяг вибіркової дисципліни становить 3 кредити, 10 годин аудиторних занять і 80 годин на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – семестровий залік у кожному семестрі. Вибіркову дисципліну «Фізичне виховання» обирають студенти тільки денної форми навчання.Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:

І хвиля реєстрації починається з 24 лютого 2017 року та завершується о 12.00 6 березня 2017 року;

ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує відразу після закінчення першої і триває до 12.00 14 березня 2017 року.

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб (верхня межа не встановлена), дисципліни з меншою кількістю доукомплектовуються незареєстрованими студентами у порядку спадання 24+1, 23+2, 22+3 .... . Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну його навчання.

З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

 

 

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲